Steun ton's werk

Via Stichting Tree of Life

Stichting Tree of Life wil bijdragen aan een maatschappelijke ontwikkeling die overal ter wereld gaande is: Een streven naar vrede, duurzaamheid, verbinding tussen culturen en religies en het ontwikkelen van compassie en begrip voor de ander. Wij vinden deze ontwikkeling van cruciaal belang in deze tijd van transformatie. De stichting heeft als specifiek doel het gedachtegoed van Ton van der Kroon te bewaren, te verspreiden en de ontwikkeling ervan te ondersteunen. Door de inspirerende boeken en teksten worden mensen aangezet tot creativiteit, het nemen van eigen verantwoordelijkheid en persoonlijk leiderschap. 

Collectieve verandering ligt daarbij in het verlengde van individuele ontwikkeling. Dit alles onder het motto: Heel de wereld, heel jezelf.

Over de stichting

De stichting zet zich in voor het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. Door middel van giften, subsidies en crowdfunding zal de stichting de inkomsten verwerven die nodig zijn voor het verspreiden, bewaren en ondersteunen van het gedachtegoed.