Jouw orakel van vandaaG

De ontkenning van pijn

Een van de menselijke karaktertrekken is dat we zoveel mogelijk proberen pijn te vermijden. Fysieke pijn zorgt ervoor dat ons lichaam ineenkrimpt en dat ons bewustzijn samentrekt. Emotionele pijn creëert hetzelfde effect. Om pijn die iemand is aangedaan echter te verwerken moet ze gevoeld worden. Door de pijn werkelijk te voelen kan de spirituele les van het lijden worden erkend. Als de pijn wordt ontkend, mentaal, emotioneel of fysiek, wordt ze opgeslagen in het energetisch lichaam van de persoon in kwestie totdat het moment komt dat ze kan worden losgelaten. Wanneer dezelfde situatie zich herhaalt, wordt de pijn wakker gemaakt en creëert ze opnieuw dezelfde reactie van het lichaam: vluchten, vechten of ontkennen. De kunst is om de pijn van deze herinnering werkelijk te doorvoelen en de spirituele les die ze bevat te begrijpen. Als pijn wordt vermeden wordt ze niet alleen opgeslagen in het etherische lichaam van de betreffende persoon, maar ook in het collectieve veld. Dit betekent dat de pijn ook door anderen wordt gevoeld.

Om een voorbeeld te geven: als een man zijn pijn niet kan dragen en haar ontkent, zal vaak zijn partner deze pijn ervaren omdat ze energetisch verbonden zijn. Dit kan zo pijnlijk zijn voor de vrouw dat ze uiteindelijk de man gaat vermijden omdat het ondraaglijk wordt in het veld van pijn van haar echtgenoot te zijn. Dit gebeurt tevens op grotere schaal. Omdat mannen geneigd zijn hun innerlijke wonden te ont kennen zijn het in het algemeen de vrouwen die de pijn van de mannen dragen. Dit kan zich uiten in onderdrukte emoties, ontkenning van hun vrouwelijkheid, minachting of zelfs verkrachting of geweld. Als de man zijn emoties niet kan voelen, voelt de vrouw ze des te meer.