Jouw orakel van vandaaG

De uitdaging

Ieder van ons is een afspiegeling van de Goddelijke Vonk die in ons leeft en zich wil uitdrukken in de wereld. Vaak raken we echter zo verstrengeld in de wereld en raken we zo geobsedeerd door alles wat zich om ons heen bevindt, dat we de oorspronkelijke vonk vergeten. We zijn steeds meer bezig met de dingen buiten ons: relaties, gezin, huwelijk, werk, bestemming, geld verdienen en zorgen. Daardoor kom jeuiteindelijk in de wervelstorm terecht die om het stille centrum heen beweegt. Hoe verder je wegraakt van het centrum, hoe harder het draait. De uitdaging is om je niet te laten meeslepen door de wereld om je heen maar om terug te keren naar het middelpunt, en vanuit stilte en innerlijke vrede te handelen.