Jouw orakel van vandaaG

De Matrix

Net als Neo in ‘The Matrix’ moet je eerst bewust worden van het grote ontwerp van de Matrix, en je net als hem realiseren dat je symbolisch gezien slechts een ‘programma bent in een holografische wereld die wordt bestuurd door computers’. Nu lijkt dat misschien een treurige realisatie, maar het is tegelijkertijd je sleutel naar bevrijding. Wees stil, observeer je leven en besef je grootsheid, zoals de druppel zijn rol beseft in de creatie van de oceaan. Dan, op een dag, zal je in staat zijn je rol te transformeren.