Jouw orakel van vandaaG

Transparant

Het gaat er om dat je transparant wordt. Daardoor wordt het hele veld zichtbaar, in jou en door jou heen. Door naar je diepste kern toe te gaan val je op een geven moment samen met het collectief. Het collectieve veld is niet iets buiten je. Je bent al deel van het collectieve veld in je essentie. Alleen doordat veel mensen hun essentie niet kunnen ervaren of niet durven te ervaren, kunnen ze ook nietervaren dat ze deel zijn van dat grotere geheel. Ze leven in de illusie van de individualiteit. In de illusie van de afgescheidenheid. Terwijl jullie veel meer één zijn dan je zou denken. Die eenheid is eigenlijk de enige realiteit die er is. Jullie zíjn het veld, maar je hebt daar nog geen volledig bewustzijn op. Op het moment dat je totaal bewustzijn hebt over jouw essentie en over jouw bestemming, zou je op dat moment verlicht zijn omdat dan jouw persoonlijkheid en de kosmos samenvallen in jezelf.