Jouw orakel van vandaaG

Wees mild in relaties

Beschouw je liefdesleven met mildheid en liefde, en sta je zelf toe fouten te maken en te ontdekken. Daardoor groei je en kun je uiteindelijk betere keuzes maken die beter bij je passen. Zie het hele proces van seksuele ontwikkeling als een leerproces, zoals kinderen leren om te zwemmen bijvoorbeeld. Geniet van het water, zoals een dolfijn geniet van het water, maar weet ook dat het tijd kost om je zo thuis te voelen in de zee als een dolfijn. Neem kleine stapjes, maar beschuldig jezelf en je partner er niet van als een van beiden een misstap begaat. Er is zoveel leed en pijn door de veroordeling van jezelf of van je partner over de misstappen die begaan worden. Soms blijven deze veroordelingen generaties hangen als een vloek van boosheid en wrok. Word opnieuw als kinderen, speel en ontdek, en vergeef de pijn of het verdriet dat je eerder door anderen is aangedaan. Door in je relatie je verlangen naar eenheid centraal te stellen en je verbinding met het goddelijke in je leven, je liefde en je seksualiteit vorm te geven, kom je steeds dichter bij je goddelijke wezenskern; God gelijk. Schepper en schepping van jezelf, in een oneindige speeltuin van mogelijkheden waar uiteindelijk alleen liefde de graadmeter is van de schoonheid van je creatie.