Jouw orakel van vandaaG

Meegaan op de stroom

Er zijn bepaalde golven in het collectieve veld in beweging gebracht die nu met een grote snelheid voortbewegen. De kunst is om als een surfer op het juiste moment op de golf te springen en mee te bewegen. Dat vraagt alertheid. Als je voelt dat er zich een golf aandient is het de kunst om je zo gauw mogelijk te verbinden met elkaar, de golf te pakken en mee te gaan op de energie. Dat betekent dat je dus niet al te veel kan plannen van te voren. Het is lastig plannen in deze tijd omdat sommige bewegingen niet zozeer in de tijd zijn uitgezet, maar eerder in intensiteit. Dus gebruik je intuïtie, vertrouw je gevoel en vaar op het kompas van je hart.

Tot nu toe heb je je vooral naar binnen gericht. Maar er komt een tijd om je meer naar buiten te richten en je te manifesteren in de wereld. Want in deze grillige tijd is er leiding nodig; spirituele leiding. Deze leiding kan mensen helpen om niet uit de bocht vliegen. Door deze leiding kunnen ze zich oriënteren. Zet een hoge energie neer. Die hoge energie werkt als een lichtbaken in de woelige baren.

Als mensen zich verloren voelen hoeven ze alleen maar dat licht te zien om ze weten waar ze naartoe gaan. Het gaat om het vasthouden van deze hoge energie.

Verbind je met het netwerk van meesters en verlichte zielen op deze aarde. Zij hebben overal op aarde hun plek en hun eigen persoonlijke netwerk. Al die netwerken van licht verbinden zich op dit moment. Het is heel belangrijk om je dagelijks bewust te zijn dat er overal kringen van mensen zijn, die hoge energie vasthouden. Als deze kringen zich verbinden met andere netwerken van licht kan het veld van energie nog verder omhoog worden getild. Deze tijd vraagt om een groot lichtnetwerk waardoor het hele veld van collectief bewustzijn verlicht kan worden. Maak je niet druk of mensen je volgen of niet. Maak je zichtbaar, toon je zelf. Meer is niet nodig. Je hoeft je slechts te tonen en dat wat moet gebeuren gebeurt. De tijd van therapie is voorbij. Het gaat om creatie op dit moment: creatie en manifestatie.