Jouw orakel van vandaaG

Commitment in relaties

Door een wezenlijke verbinding met je partner aan te gaan creëer je als het ware een container waarin het alchemistische groeiproces van jullie liefde zich kan vervolmaken, hoe moeilijk het ook soms zal zijn. Commitment aan je partner is hetzelfde als volledig commitment aan jezelf. Het is de kunst om werkelijk te geloven in jezelf en je zelf onvoorwaardelijk lief te hebben. Dat het je vaak niet zal lukken en dat het soms kan leiden tot het feit dat je uit elkaar gaat, is geen probleem. Het gaat om de intentie. In een huwelijksvoltrekking wordt de intentie uitgesproken om bij elkaar te blijven, in voor en tegenspoed, in armoe en rijkdom, etc. Het is belangrijk die intentie naar elkaar uit te spreken omdat daarmee de container verzegeld wordt. Het impliceert op dat moment het uiteindelijke succes van jullie verbinding. Het staat je overigens vrij om daar de tijd voor te nemen en relaties aan te gaan voordat je je wezenlijk verbindt. Daardoor kun je groeien in je ontwikkeling en jezelf voorbereiden op een dergelijke innige verbinding.

Het derde aspect van een heilige relatie waarin je een veld van eenheid kunt scheppen is de absolute waarheid van jullie lichamelijkheid; vaak wordt verscheidenheid ervaren doordat beide partners zich in de wereld van hun gedachten of van hun emoties verschuilen en daardoor niet aanwezig zijn, lichamelijk, voor hun partner. Jullie relatie is als een tempel die wordt onderhouden door de twee zuilen van je lichaam.Eer je lichaam en dat van de ander. Wees elkander nabij; raak elkaar aan en heb absoluut respect en eerbied voor elkaars lichaam. Door dit intieme contact kan de alchemistische container van jullie samenzijn zich uitbreiden, totdat er ruimte is om steeds meer liefde toe te laten.