07.13 PALESTINA, Jericho, Het middelpunt van het labyrint

Vraag: wat wordt de focus van de Healing Conference in Jericho 2011?

‘In de grootste duisternis mag het licht ontstoken worden. Dat vergt concentratie, focus, en vooral veel mededogen; de kracht van gericht mededogen dat al het andere, zowel licht als duister, omarmt.

De zevende conferentie raakt aan het middelpunt van het labyrint van Jericho. Jullie zijn als het ware aan de laatste omgang begonnen om tot het hart door te dringen. Want in het hart verbinden de binnen- en buitenwereld zich en begint de concrete manifestatie van de zaden die jullie gezaaid hebben in al deze jaren. Zoals een rivier zijn jullie voortbewogen, deels structuur en bedding, deels stroom. Beide heb je nodig. Je zou kunnen zeggen dat de mannelijke energie de bedding was, in dit geval, en de vrouwelijke energie de stroming, de verandering, de grilligheid, de emoties.

Je zou kunnen zeggen dat het samenkomen in het hart gaat over het heilig huwelijk, in die zin dat het mannelijke en het vrouwelijke in perfecte harmonie en samenwerking fungeren – wat overigens niet altijd betekent dat het er harmonisch uitziet, of dat het zich uit op een zachtzinnige manier. De vonken kunnen er vanaf vliegen. Maar dat is eigenlijk een teken dat het goed is, dat de polariteiten volledig in hun kracht staan. Grote veranderingen vragen grote bereidwilligheid en grote offers.

De verbinding tussen Jeruzalem en Jericho staat centraal. Ook hier gaat het om de samensmelting van zon en maan, van mannelijk en vrouwelijk. Niet om ze in elkaar op te laten gaan, maar om respect te krijgen tussen beide, een respectvolle verbinding. Je zou kunnen zeggen dat er op drie niveaus wordt gewerkt. Een binnencirkel, die de lichtkracht vasthoudt in stilte, in zuiverheid, in afzondering. Een groepscirkel, waaruit conferentie bestaat, die het proces aangaat van het laatste stuk van het labyrint: om in het hart uit te komen. En een cirkel van mensen daaromheen, een gemeenschap, een bevolking, deel van de mensen van Jericho en van Jeruzalem en de mensen die we ontmoeten, die bewust of onbewust beïnvloed worden door het proces en daar collectief bewust aan meewerken.

Jullie zullen niet alles begrijpen van dit grotere proces, want daarvoor is het te complex als het ware, dus neem alleen je eigen deeltje op je, dat is meer dan genoeg in deze. Weet dat er volledige ondersteuning en begeleiding is en dat dit verhaal veel grootser is. Je zou kunnen zeggen dat jullie in het klein dat neerzetten wat zich in het groot op de hele aarde aan het afspelen is. Begrijp je de reikwijdte van het werk dat jullie doen? Dit zouden we wel van de daken willen schreeuwen. Op het diepste punt van de aarde vindt de grootste verandering plaats. Zo in het klein, zo in het groot.

Het activeren van de maantempel van Jericho maakt de oude kennis van Lemurië en Atlantis weer actief en bereikbaar voor velen. Het Grid, het aardenetwerk, kan daardoor opnieuw geactiveerd worden in 2012. Daardoor kan de aarde, zeg maar, naar een volgend niveau van bewustzijn bewegen. Jullie taak is om als het ware het contactsleuteltje erin te stoppen en de motor te starten.

Draag je werk uit. Zodat anderen die meewerken aan dit proces op de hoogte blijven. Verbind de Himalaya met de Andes, stap voor stap, niet te snel maar gestaag doorgaand, onversaagd.

Het ga jullie goed, wees gezegend in dit werk wat zoveel omvat, maar toch niet groter is dan een pink.’

(21/12/2010)

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.