13.04 SYRIE, Damascus, De kubus van Metatron

‘Johannes de Doper had de dertiende steen. De dertiende steen is de steen van het Eén. Het bevat de informatie van het Boek van het Eén (The Book of One), want nummer dertien bevat al de twaalf elementen. Alle tegenstellingen komen samen in een universeel thema. Vanuit het één ontvouwt zich alles en alles komt samen in één. Eén is het centrum en gaat in alle richtingen. Er is geen noord, geen zuid, noch oost, noch west, er is alleen maar het centrum, het midden, vertegenwoordigd door het hart.

Er hoeft niets gedaan te worden. De diffusie die jullie voelen, komt van de energie die vrijkwam op het moment dat jullie het deksel van het graf tilden en binnen gingen in de baarmoeder van Moeder Aarde, die de kracht en het mysterie van het Eén in zich draagt. In het hart van de Moeder komt alles samen. Dit is de dertiende ontbrekende steen, de dertiende ontbrekende stam. Dit is waar alle volkeren en stammen van de wereld samenkomen om één familie te vormen, één religie, één geest, één lichaam, één universum. Door te focussen op het hart van de Moeder kan de Ene, de Christus, geboren worden. Dit is wat er deze morgen in Syandana gebeurd is toen de energie van de Moeder jullie allemaal geïnitieerd heeft in dit Christusbewustzijn door jullie te zalven. Hij die verwacht wordt, komt terug. Bereid je voor op een feest van herinnering en opnieuw verbonden worden met de Eén van Liefde.’

Moeten we morgen, de 30ste, nog wat doen in de moskee?

‘Koninginnedag, de verbinding met het vrouwelijke. Het belangrijkste was dat jullie je verbonden hebben met midden-aarde, de mannelijke vaderenergie, zodat de zoon herboren kan worden. Morgen gaat het over verbindingen maken met de buitenwereld en met het vrouwelijke, met Jeruzalem, die de koningin is. Als deze stad de koning is, dan is Jeruzalem de koningin en zij moet gekroond worden met de kroon van erkenning. Dit is wat jullie als mannen kunnen doen, eer haar, erken haar kracht en wijsheid.

Dit is de initiatie, dit is de bevruchting. Alleen door liefde kan ze overwonnen worden. Dit is wat vele eeuwen verkeerd begrepen is, mensen wilden Jeruzalem veroveren door kracht, zoals mannen vaak geprobeerd hebben het vrouwelijk door kracht te overwinnen. Dit is geen oplossing meer. Alleen door de kracht van milde liefde, door het hart van mannen, kan het mysterie van het vrouwelijke geopend worden, vrij gemaakt worden in het bewustzijn van de mensen.

Richt je aandacht dus naar de stad in het zuiden. Eer de vrouwen die je kent, want zij zijn de fysieke manifestatie van het goddelijke vrouwelijke dat altijd opgenomen is in de menselijke vorm, omhuld en gesluierd, zoals jullie gesluierd zijn. Het moet uitgespeeld worden in de menselijke vorm. Dus eer het vrouwelijke, de vorm is onbelangrijk zolang als je maar speelt, en je verbindt met elkaar en met jezelf. Het is allemaal goed, je kunt het doen in het toilet of in de moskee, welke plaats voor jou het heiligst is.

Morgen is de dag van het gebed, van stilte, en zoals het eens was de dag om het vrouwelijke te eren. Laat je niet misleiden, verander de wet terug naar de oorspronkelijke zevende dag, de Sabbat, Shekhinah, Shiva of wat haar naam ook was. Als man moet je die ene dag tussen de zeven erkennen, het vrouwelijke. Begrijpen jullie wat ik zeg? Nu begrijpen jullie waarom een week zeven dagen heeft. Zes dagen om je te richten op activiteiten, en de zevende dag om het heiligdom binnen te treden, het geheim van de Grote Moeder, het mysterie voorbij de fysische vorm, het hart achter het materiële, de ziel achter de wereld.’

[travelers-map maxzoom=18 init_maxzoom=10 centered_on_this=true cats=Doorgaves post_types=post]