13.07 SYRIE, Aleppo, De blauwe steen

‘Er lopen hier, zoals jullie al gemerkt zullen hebben, verschillende tijdslijnen door elkaar heen, over elkaar heen. Het is een laag op laag op laag van verhalen, geschiedenis, veroveringen, pijn, en al die lagen beïnvloeden elkaar tot en met nu.

Wat we jullie willen vragen is om naar de diepste laag te gaan. Het is of je als het ware door de geschiedenis heen beweegt naar de oorsprong van dit gebied. Dat is de reden waarom jullie in Aleppo moeten zijn, omdat hier het begin is geweest van een Moeder Aarde-tempel die door de nazaten van Atlantis gesticht is, om te zorgen dat de Arabische cultuur tot bloei zou gaan komen, dus de hele cultuur van het Midden-Oosten. Van hieruit zijn volkeren getrokken richting het oosten, het Verre Oosten, richting Europa, Rusland en richting zuiden. Andere landingsplaatsen waren Egypte en het land van de Etrusken.

Aleppo is de plek van de blauwe steen, de blauwe steen van wijsheid. Het gaat over het verbinden van aarde, water, vuur en lucht, de vier elementen, zodat de hemelpoort open kan. Je moet je voorstellen dat die burcht eigenlijk een scharnier is, net zoals de molensteen van Dorus, met dat vierkant in het midden, en wat jullie taak is, is om die verticale as te herstellen, zodat de molensteen kan gaan draaien, waardoor de hele poort open kan gaan bewegen.

De blauwe steen gaat onder andere over de verbinding tussen volkeren, omdat die teruggaat naar de oorsprong van waaruit iedereen gekomen is. Zodra dat besef in het collectieve bewustzijn komt, kunnen de volkeren zich opnieuw gaan verbroederen. In eerste instantie de Arabische volkeren, maar ook de christelijke, joodse en Arabische volkeren tesamen. Het niveau waarop jullie werken, gaat dus niet over strijd – dat is wat er op gelegd is, wat er bovenop gekomen is – maar over de oorspronkelijke eenheid van alles. Jullie zullen dus in jullie zelf de strijd tegenkomen, omdat dat de lagen zijn waar je doorheen beweegt om tot dat diepste niveau uit te komen. Het is net als in de film Inception. Je moet door verschillende niveaus heen om op het diepste niveau het collectieve patroon, het collectieve veld, opnieuw te activeren, opnieuw te resetten als het ware. Neem genoeg rust en genoeg stilte voor je lijf, want door de vertraging en de verstilling kom je in die diepere laag terecht.

Dat is wat betreft jullie taak in Aleppo. Hier, zou je kunnen zeggen, is een soort toegangspoort tot het gebied. Als je vanaf de zee reisde tot aan Aleppo, kwam je dus hier doorheen, kwam je door deze stad. Dit was de plek om de rivier over te steken en dus een belangrijke toegangspoort, via de ijzeren brug en de gewone brug over de rivier. Er is veel gevochten en gestreden op deze plek, omdat het zo’n cruciale plaats was qua routes en verbindingen. Wat jullie hier kunnen doen, is op de plek waar jullie nu zijn bij de moskee, om daar zeg maar een deel van de pijn af te halen en de routes weer te openen. Dat is het voor nu.’

Is er in Aleppo ook een bijzondere plek waar we moeten zijn?

‘Op het diepste punt van de citadel ligt de oude steen. Je kunt daar niet bijkomen, maar je kunt het wel benaderen. Zolang jullie maar in de radius zijn van die steen, zijn jullie in staat om de krachtplek opnieuw te openen. Het gaat vooral om een interferentie tussen jullie fysieke lichamen en die plaats. Want op het moment dat je daarbij komt, ga je mee resoneren op de codes van die blauwe steen en krijg je opnieuw informatie over wat daar gedaan moet worden.

J: Is daar nog iets bijzonders? Is er nog een aandachtspunt in het contact tussen Ton en mij, tussen ons samen, dat op die specifieke plek aan het werken is?

‘Speel, beweeg niet te zwaar, blijf in beweging. Het is als het ware een dans. Dus blijf continu je eigen voetstappen volgen en kijken waar je lichaam zich naartoe beweegt. Het gaat namelijk niet zozeer over jullie persoonlijk, maar over de energie die jullie in je dragen die zich wil manifesteren door jullie heen. In respect voor elkaars autoriteit en integriteit mag je vrijuit bewegen en je eigen stappen maken.

Er is altijd een polariteit nodig – of dat nu man en vrouw is, of man-man, die allebei een pool kiezen – zo vindt de beweging plaats. Hou het speels, hou het in beweging. Als je voelt dat het te zwaar wordt, wat kan gebeuren als je ergens vast komt te zitten met elkaar in het veld, kijk dan of je opnieuw kan bewegen, kom in beweging, ga ergens heen, zorg dat het blijft stromen als het ware. Want het betekent dat je in een van die velden komt te zitten. Het is belangrijk. Zolang je maar blijft schakelen van plek naar plek kun je dieper in het veld – en toch vanuit verstildheid en vanuit vertraging. Dus het is meer een reis naar binnen waardoor je kan afdalen, dan een reis naar buiten.’

[travelers-map maxzoom=18 init_maxzoom=10 centered_on_this=true cats=Doorgaves post_types=post]