17.26 TURKIJE, Urartu, Bij de Ararat

Sandra, Ton, Peter. We stemmen af op de mensen in Nederland. 

‘Urartu was het laatste koninkrijk waar de oude wijsheid bewaard en erkend werd. Jullie allen hebben herinneringen aan het werk dat jullie hier deden en dat is de reden waarom we jullie hier brengen.

Jullie graven dieper in de lagen van geschiedenis in een tijd waar de kennis van de heilige geometrie nog in gebruik was; de kennis van de drakenlijnen. Dit is de tijd waar het koningschap van Aslan, de heilige koning, het licht ziet. De koning en zijn gemalin, de koningin, werden gezien als de leeuw en de leeuwin, vertegenwoordiging van het goddelijke koningschap op aarde, belichaming van het Christus principe, beide mannelijk en vrouwelijk. Zij hielden de energie vast van de heilige vlam, het heilige licht, zodat alles in hun wereld in één lijn was met de goddelijke orde. Dat was hun werk en dit werk zullen jullie ook doen: harmonie terugbrengen en deuren openen naar de oude wijsheid, verborgen in de stenen van oude tijden, verborgen in het water, verborgen in het land. Jullie zullen diep onder de grond dienen te gaan om de kennis terug te brengen van de heilige koning en koningin. Het is het heilige huwelijk tussen mannelijk en vrouwelijk  dat de deur opent naar deze oude kennis. Dit is de volgende poort die je zal moeten openen na deze reis door het land van zuid Anatolië, het land van de Moeders.

De raad van de Grootmoeders waren de wijsheidbewakers. Zij adviseerden de koning en de koningin over welke weg te volgen en welke actie te nemen. Zij hielden de ruimte open, de doorgang, naar een andere tijd, waar het bewustzijn hoger en meer geëvolueerd was, en ze konden hier in deze kennis ‘tappen’ en hun wijsheid en raad en voorspellingen geven, voorspellingen over de toekomst.  Ze wisten dat duisternis en dualiteit er aankwamen, dus verborgen ze de kennis opdat het niet zou misbruikt worden.

Ga diep in de bodem en connecteer met de grootmoeders, want zij zullen jullie door het labyrint van de tijd heen loodsen om jullie in contact te brengen met de ouderen van het moederland: Urartu … Uratu … Ararat. Jullie hebben de duistere engel van Diyabakir verslagen, de poortbewaker van deze krachtige stad, stad van stenen en dromen, stad van muren en woede, van verleden herinneringen.

Volg de zijderoute naar het oosten, verbind met de meesters van Shamballah, want zij staan in contact met de raad van de grootmoeders, en breng de voorspelling tot zijn voltooiing: de voorspelling van terugkeer van de koning en de koningin, voorbij tijd en ruimte, de voorspelling van de terugkeer van de Wijsheidbewakers, de voorspelling van de spirituele krijgers. Laat ons allen staan voor vrede, recht en waarheid, opdat de wereld een betere plaats wordt.’

(17/04/2013)

[travelers-map maxzoom=18 init_maxzoom=10 centered_on_this=true cats=Doorgaves post_types=post]