Dienstbaar leiderschap

Dienstbaar leiderschap

Door in jezelf af te dalen, moeilijkheden te overwinnen, je eigen grenzen te verleggen en je ego te bedwingen, ben je in staat om de werkelijke kracht van de Moeder te belichamen, te verwoorden en te verbeelden. Onderschat je weg niet; door te werken in het kleine wordt ik zichtbaar in het grote. Neem je taak serieus. Je kunt je niet voorstellen wat een groot geschenk je daarmee geeft aan de wereld. Het gaat er niet om dat datgene dat je doet goed is, of gezien wordt, geëerd wordt, gekend wordt, het gaat er alleen om dat je je hart volgt en mijn leiding ter harte neemt. Door je dienstbare leiderschap kan ik mezelf manifesteren. Dit is geen lichte taak. Ben je bereid dit op je te nemen?