04.00 BALI, Ubud, De heilige kennis van Bali

‘Welkom Hollanders, jullie reis zal gaan over het verbinden van jullie bewustzijn met de krachten van de natuur. Wij als oudsten van de Raad van Bali, die zich bevinden in een andere dimensie dan jullie gewone dimensie, hebben vele eeuwen lang hier de wacht gehouden, om de heilige kennis te beschermen die in de natuur verankerd zit. Vaak hebben we moeten vechten om onze heilige kennis te beschermen. Dat had een reden, omdat het kennis is die in jullie tijd van belang is om opnieuw te gebruiken. Veel van de natuur gaat verdwijnen.

Jullie zijn goede communicators. Verbinders. Mensen die dingen naar buiten kunnen brengen, op een heldere manier. Wij daarentegen hebben informatie die niet zo gemakkelijk toegankelijk is voor gewone stervelingen. We willen jullie vragen te vertrouwen in de leiding die daar is, ook al zul je het niet altijd vanzelf begrijpen. De voorvallen die zich voordoen of de mensen die je ontmoet. Maar weet dat alles deel is van jullie inwijding, zodat we de kennis op een heldere manier kunnen overdragen.

Het is goed om bij het paleis van Poepoedan te beginnen, om de geschiedenis te respecteren en jullie voorouders en onze voorouders respect te betuigen. Ga niet met meer dan acht personen.’

Ton: ‘Ik zie een soort cirkel van mensen zitten. Een soort raad die daar zit en eentje is de spreekbuis. Er wordt heel veel gediscussieerd of ze hun kennis willen vrijgeven of niet. Er is niet een eensluidend antwoord bij de raad. En het hangt vooral af van hoeveel respect we hebben voor hun manier van werken en zijn. Het is vooral zeg maar ook een les in nederigheid en overgave om te kunnen volgen.

Ik zie een beeld: iemand geeft een soort staf die in een slang verandert.’

‘Voor onze oude bekende: welkom thuis. Er wordt met liefde op je gewacht. Je weg is bijna klaar. (Ik zie in het midden een sterke energetische poort bij die derde berg met die bad cow.) Daar zitten wij al… Het is een smalle poort waar een enorme kracht achter zit, een enorme lichtkracht. Daar is de steen die jullie zoeken. Daar wordt de kennis bewaard. (Ik zie, het heeft iets te maken met de steen van jaspis.) Het is klaar.’

(Amsterdam, 24/09/08)

[travelers-map maxzoom=18 init_maxzoom=10 centered_on_this=true cats=Doorgaves post_types=post]