04.10 BALI, Ubud, Drager van de steen der wijsheid

E. vraagt naar zijn persoonlijke rol in dit verhaal.

‘In tijden van grote verandering gaat er veel verloren. Daarom is het van cruciaal belang dat dingen worden vastgelegd. Je zou kunnen spreken over The Records of Time, The Records of History.

Een van de taken die je hebt, is het vastleggen van deze geschiedenis, zodat het bewaard blijft voor het nageslacht. En dan hebben we het over deze geschiedenis, die nu plaatsvindt. Daarin worden ook de structuren duidelijk, want dat is een andere rol van jou, om de grote structuren helder te houden.

Het vraagt integriteit en een continue zelfreflectie, omdat het gevaar van de structuren is dat ze het overnemen. Dus dit is geen gemakkelijke taak in die zin, omdat het je ook weg kan leiden van je eigen hart. Dit is belangrijk om te weten, omdat het een valkuil is, de kunst – hoewel je zeg maar de geest nodig hebt om de structuren vast te leggen en uit te denken, verhalen te notuleren, om het zo maar te zeggen – om toch volledig in verbinding met je hart te blijven. Onderschat deze moeilijkheid niet, want de geest is slim en verleidt je om eigenlijk volledig daaraan gehoor te geven.

Dus, wat je kan helpen is telkens terug te keren naar het kind-zijn, naar jouw innerlijke kind, naar het spelen, om een tegenwicht te bieden aan je taak van het structureren en het noteren. Dus blijf klein, blijf deemoedig, nederig in datgene wat je doet. Daardoor kun je het grote neerzetten. Dit weet je uiteraard, maar het is belangrijk om het toch maar gewoon een keer te herhalen, zodat je het blijft voelen.

Drager van de Steen met de kennis van de heilige geometrie, de onderliggende structuren van schepping en creativiteit: deze kennis moest ver verborgen worden, omdat het grote schade kan toebrengen, zoals het gebeurd is in de geschiedschrijving waar we het net over hadden. Er is toen gebruik gemaakt van de onderliggende structuren van de schepping op een destructieve manier en daardoor is enorm veel vernietigd. Het is belangrijk dat deze kennis volledig beschermd wordt en vanuit de zuiverheid gebruikt wordt. Vanuit het niet-doen.

Snap je dat de mensheid opnieuw de mogelijkheid heeft om op dit atomaire niveau zijn kracht toe te wensen – en te misbruiken, omdat het niet in verbinding staat met het hart of met goddelijke wijsheid? Zodra het wordt toegepast vanuit het ego, vanuit eigen gewin, kunnen de krachten die vrijkomen een verschrikkelijk vernietigend effect hebben. Dit kan worden voorkomen door een lichtveld van bescherming te zetten om de Steen der Wijsheid.

Waar is die Steen?

‘Wat ik zie is dat de Steen in een andere dimensie verborgen is. Ik krijg door, de zesde dimensie.

Dat is dus hetgeen wat in die tijd zeg maar gebruikt is, maar ook verborgen is, uiteindelijk na de oorlog, om te zorgen dat het nooit meer op die manier gebruikt zou worden. We hoeven niet de Steen op te halen, maar wel de kennis ervan.’

(15/03/09)

[travelers-map maxzoom=18 init_maxzoom=10 centered_on_this=true cats=Doorgaves post_types=post]