09.14 ITALY, Monte Amiata, Gate of the Goddess

‘There were six entrances, six holy places, around the middle place, the seventh. Each of these places had a specific energetic function, to honour the great mystery of the middle one. The middle one was never entered, because it was the place of the gods. So we are invited actually as the priests and priestesses to go up.

We would only serve the six other places, six altars. Through these six places we form a line, through the earth lines that lie on this mountain. And together they form a six-star, a six-sided star as well, with the top to the sky and one with the top to the earth. So, it’s like two pyramids inside each other. In our culture it was a matter of dedication and devotion to the divine family, to the Earth goddess herself. Only through the goddess our culture and fertility of the land was made possible. We honoured flowers, fruit, wine, bread, and wood.’

Ton: ‘Ik hoor vaag iets zeggen over de onzichtbare zevende. Die rol hebben jullie om en om gespeeld in deze afgelopen twee dagen. Telkens valt er iemand eigenlijk buiten de boot als het ware. Wordt onzichtbaar in het groepsproces en die vervult op dat moment de rol van de ontbrekende zevende. Die dient daarmee het Hogere doel, dus het grotere principe. Dat was eigenlijk in onze tijd een soort offer dat gedaan werd. Dus degene die, zoals jullie het noemen, de onmacht in ging, bracht het offer. Jullie hebben allemaal momenten gehad dat je dat gedaan hebt op je reis hier naartoe en in je zijn hier.

Dan iets over de verstoring. Ten tijde van de Romeinse overheersing zijn alle altaren van de Moedergodin vernietigd. Je zal er een aantal terugvinden die in een andere vorm zijn geassimileerd, zou je kunnen zeggen, dus tot een kerk of iets dergelijks. De kunst is eigenlijk om de oorspronkelijke altaren weer terug te vinden, door daar weer de heilige rituelen uit te voeren, de offers. Daardoor kan eigenlijk deze portal, deze aardepoort, weer worden geopend. Hij is nu gesloten. Hij is eigenlijk al tweeduizend jaar gesloten. Hij slaapt, als het ware.

Door stap voor stap weer de juiste handelingen uit te voeren, kan de energie van deze plaats weer geactiveerd worden. Vergis je dus niet. In de Etruskische cultuur was er een hoge mate van kennis over algebra, geometrie en wiskunde. Bij ons was dat nauw verbonden met de heilige wetten van rituelen. De geleerden in die tijd combineerden beide. Er was een verbinding – en dat is waarom de cultuur zo levendig was – tussen de wetenschappelijke kant en de religieuze kant, die eigenlijk ten tijde van de Romeinen helemaal uit elkaar is gebroken.

Dat is de dualiteit die jullie ook tegenkomen tussen verstand en hart, tussen voelen en denken, omdat dat je continu verscheurt. Het brengt je telkens uit je centrum, omdat je die twee niet kan verbinden met elkaar. Toch zijn ze niet uit elkaar te halen. Ze zijn man en vrouw, horen dus bij elkaar. Om te kunnen scheppen heb je beiden nodig.

Zijn er nog vragen?’

Is de spiraal die we zien dezelfde spiraal als met het DNA?

‘In de hele schepping zijn dezelfde principes werkzaam. Als je kijkt naar de huls van een slak, of naar de Fibonaccireeks: alles wat zich in deze beweging vormt, komt voort uit de verbinding van mannelijk en vrouwelijk. Dus het rechte en het ronde. Ook de mens. De mens is ook gebouwd uit dezelfde principes.’

Is de spiraal in werkelijkheid een lijn?

‘Ja, en nee. Je kan dat zo niet zeggen omdat de spiraal oneindig doorloopt naar binnen toe en oneindig doorloopt naar buiten toe. Maar in zichzelf maakt een spiraal ook weer een spiraal. Snap je dat het een oneindig proces is. Een spiraal maakt ook deze spiraalbeweging en deze spiraalbeweging maakt weer een spiraalbeweging in het grotere geheel. Dus het is een oneindig voortplantend principe eigenlijk.

Schepping vindt op alle niveaus plaats. Van het grootste kosmische niveau tot het allerkleinste micropische niveau. En dat is zelfs niet een juiste beschrijving. Het is oneindig. Het gaat oneindig ver door en het maakt niet uit op welk niveau je zit, want ieder niveau heeft verbinding met het hoogste en het laagste. Met de alfa en de omega. Dus op ieder punt in de tijd, ieder punt in de ruimte, ieder punt in de schepping, kun je de hele schepping beïnvloeden. Ja, zoals de vlinder zijn vleugels klappert en invloed heeft op de hele schepping, zo hebben jullie invloed op de hele schepping, doordat je je wezenlijk afstemt op het hart en de tegenstelling overstijgt. Op dat moment, dat is wat wij telkens ook beoefenden in onze cultuur, door het overstijgen van de paradoxen, wordt er energie vrijgemaakt. En die energie die draagt bij aan de schepping.

Zo konden wij dus onze cultuur, ons hele gebied, ons hele land in harmonie houden, omdat we telkens door een innerlijke beweging, door het overstijgen van onze eigen dualiteiten, harmonie brachten aan het hele land. We hadden hier een leidingschool, een mysterieschool waar priesters en priesteressen werden opgeleid om continu dat innerlijke werk te doen. Zoals jullie dat in deze drie dagen doen. Maar dat had een heel duidelijke bedoeling. Dat werd ook geaccepteerd door de hele bevolking, het diende het hele volk.’

Waarom moeten we nou hier zijn?

‘De Aarde, het wezen van de Aarde bevindt zich momenteel in een groot proces van transformatie. Het is tijd dat de oude kennis weer terugkeert, om de Aarde in harmonie te brengen. Omdat de Aarde op dit moment in zodanige disbalans aan het raken is, dat er verstoringen gaan optreden. Te grote verstoringen. Alleen door jullie wetenschap te verbinden met jullie religieuze gevoel, kun je eigenlijk het hart van de Aarde raken en daarmee de balans herstellen. Omdat je op dat moment de velden, de energetische velden, zeg maar het aura van de Aarde, weer terug kan brengen naar haar oorspronkelijke staat. Nu zijn er als het ware overal gaten. Het is net alsof het immuunsysteem van de aarde aan het verbrokkelen is.

Een aantal poorten zijn nog open. Sommigen zijn vernietigd. Zoals degene nu die nu in Bagdad zit, in Irak, daar wordt op dit moment door alle geweld vernietigd. Er wordt geschoten. Net zoals het waar is dat de poort van Israël zal worden vernietigd. En dat is eigenlijk de meest desastreuze stap die de mens zou kunnen nemen. Omdat dan in feite de omkering niet meer mogelijk is.’

En Afrika?

‘Afrika heeft drie poorten. Kaapstad: de Tafelberg. Egypte: bij de piramides. En eentje in het westen van Afrika. (mannenstem: Ja, ik kan dat zien op de kaart, in Kameroen.) Ik heb nog geen bevestiging. Het is problematisch voor de derde. De Tafelberg en Egypte zijn redelijk oke. Hoewel ze ook… veel poorten zijn in zekere zin in slaap. Hoewel er steeds meer mensen zijn die de poort eren, waardoor die kan openen, waardoor die geactiveerd wordt.

Het is aan jullie om deze plek te gaan activeren. Niet vanaf de top, maar vanaf één van de zes plekken mag een begin gemaakt worden om zeg maar een spiraalvormige beweging om de berg heen te brengen, waardoor alle zes altaren weer open gaan.’

[travelers-map maxzoom=18 init_maxzoom=10 centered_on_this=true cats=Doorgaves post_types=post]