10.08 FRANCE, Lourmarin, Werken met de onderstroom

‘Zoals er een veld van licht is, van energielijnen die het bewustzijn van de mens aansturen, zo kun je ook zeggen dat er een veld van donkerte is, maar van een voedende donkerte die de energie van de aarde en de natuur en van jullie innerlijke natuur en emoties beheerst en bepaalt. Je kunt het ook de onderstroom noemen, waar je allemaal mee verbonden bent. Dat lijkt soms een heel individueel proces, maar weet dat hoe dieper je in die onderstroom afdaalt, hoe meer dat een collectieve stroom is, waar je mee verbonden bent.

De stroom die jullie op dit moment voelen, zo vlak voor de nieuwe maan, is de stroom van de nieuwe geboorte. Datgene wat nog niet zichtbaar is onder de oppervlakte verborgen, maar wat zich met kracht naar buiten wil dringen om zich te tonen aan de zon en aan het licht. Door in stilte en in rust je helemaal te verbinden met die diepste tonen van die onderstroom, help je als het ware mee als vroedvrouw en vroedman om die geboorte te laten plaatsvinden. In jezelf en door jezelf heen. Maar ook in het collectieve veld.

Het is als het ware de kunst om niet uit te scheuren, het moet omvat worden, het moet omarmd worden. Met liefde en bewustzijn, zodat datgene wat zich wil tonen met zachtheid en zorg naar buiten kan komen.

Frankrijk staat op het punt van een revolutie van de ziel. Van mensen die de roep gehoord hebben, veelal jongeren, die bereid zijn om hun hart te gaan volgen en daarvoor alles te doen of op te geven wat nodig is. Omdat ze weten dat het over hun overleving en over hun toekomst gaat.

Daarentegen is er een oud patriarchaal systeem wat het oude in stand wil houden. Eigenlijk een dode energie die verstard is, rigide is geworden en misbruik maakt van zijn macht. Je zal dan ook een strijd gaan zien tussen die oude krachten en die jonge nieuwe impulsen en initiatieven die zich gaan openbaren.

Het is eigenlijk door jullie afstemming dat dit zich makkelijker en met meer zachtheid kan voltrekken, waardoor de kleine stroom een vloedgolf wordt. Een vloedgolf van bezieling, van verandering en van transformatie. Van hard naar zacht, van macht naar innerlijke kracht. Van hoofd naar hart, van rigide naar flexibel, van controle naar overgave.

Zo wil ik jullie uitnodigen om in jezelf deze aspecten en dualiteiten te onderzoeken en het aspect van overgave toe te laten, aan je diepe vrouwelijkheid en je diepe mannelijkheid. Het is in jullie zelf dat je de veranderingen van het collectieve veld aanstuurt en beïnvloedt. De natuur is een ingang tot de onderstroom, ook je eigen lichaam en je eigen emoties zijn ingangen tot die onderstroom. Je pijn is een ingang tot de onderstroom.

Wees welkom bij de Grote Moeder, wees welkom in al je zijn, in al je verlangens en verwachtingen. In al je verdriet en teleurstelling. Wees welkom in al je kwetsbaarheid en kracht.

The ocean refuses no river. De kracht van het vrouwelijke is dat alles er mag zijn, gedragen wordt, gevoed wordt en ondersteund wordt, zodat het tot volle bloei kan komen.’

(06/07/2013)

[travelers-map maxzoom=18 init_maxzoom=10 centered_on_this=true cats=Doorgaves post_types=post]