11.33 BELGIE, Brussel, L’union c’est la force

‘Het is in België dat momenteel een kracht wordt opgebouwd die transformerend werkt en die duisternis omzet in licht. De driekleur van België is zwart – geel – rood. Die drie kleuren kunnen zowel negatief als positief uitgelegd worden.

Hun positieve uitleg bestaat uit het volgende. Zwart is de transformerende kracht, de kracht van doodgaan en geboren worden, de duisternis in durven gaan, afdalen in de diepte. In negatieve zin gaat deze kleur over destructie, depressie, macht en dood. Geel is de kracht van duizend zonnen, de lichtkracht. Haar negatieve kant belichaamt banaliteit, oppervlakkigheid, schijnvertoning en klatergoud. Rood is de kleur van seksualiteit en passie. De negatieve kant van de kleur rood is perversiteit, seksueel misbruik, agressie en fanatisme.

Het vraagt het licht van bewustzijn – de kleur wit – om alle drie de krachten te transformeren naar hun positieve kant, waardoor de kracht van het zwart, de duisternis, de nacht, wordt verlicht en voedend gaat worden i.p.v. destructief. De kracht van geel verwordt hierdoor niet meer tot banaliteit, maar richt zich op in zijn werkelijke essentie: de zonnekracht. De kracht van rood, de kleur van passie en seksualiteit, wordt niet meer misbruikt, maar is dienend aan het hart.

In de komende drie maanden zullen zich verschillend lichtkrachten verbinden in België om deze transformatie te bewerkstelligen, van oost naar west, van noord naar zuid. Door deze bundeling van krachten kan er een groot veld van licht ontstaan en kunnen de drakenrijders van ouds opnieuw hun vleugels uitslaan en hun positie innemen om hun werk te doen. Van jong tot oud, van man tot vrouw, van homo tot hetero, van Vlaams naar Waals. Het is in de diversiteit dat de eenheid kan ontstaan.

Deze kracht is dienstbaar aan de gehele wereldbevolking. Hierin kan het Belgische volk het voortouw nemen, omdat haar essentie ligt in het doorwrochten en doorwerken van duistere krachten naar zijn positieve en vruchtbare kant. Hierdoor kan de wereld meer een plek van genieten worden, van creativiteit en van de verbinding der tegendelen.

Eendracht maakt macht. L’union c’est la Force.’

(22/10/2015)

[travelers-map maxzoom=18 init_maxzoom=10 centered_on_this=true cats=Doorgaves post_types=post]