11.35 BELGIE, Brussel, Het Justitiepaleis

Afstemming op het proces van Puigdemont op 4 december in Brussel.

‘Het paleis van Justitie in Brussel representeert waarheid en gerechtigheid en de kroon die naar de hemel wijst vanuit dit immense kolossale gebouw vertegenwoordigt eigenlijk de lijn naar de spirituele waarheid. Dat is de verticale lijn. Het is die kracht die jullie aanroepen om helderheid en duidelijkheid te geven over de Europese situatie. De aardse gerechtigheid moet verbonden worden met de spirituele gerechtigheid. Dat zijn twee lagen die elkaar kunnen raken, waardoor een rechter geïnspireerd wordt door een goddelijke waarheid om te besluiten wat juist en niet juist is, om de balans op te maken om een zaak te wegen.

De andere pool van de verticale lijn is het volk. Dus vanuit de goddelijke wereld, staat de rechterlijke macht en daaronder staat het volk. Het volk dat zijn eigen stem heeft en zijn invloed op de rechter. En de rechter bemiddelt als het ware, je zou kunnen zeggen: hij is een soort hogepriester tussen die twee lagen. Dus dat aan de basis van die berg het volk staat, in de zalen daarboven de rechter en daarboven in de kroon, de goddelijke macht. Dat is de hele verticale lijn.

Maar nu speelt er nog in Brussel een ander verhaal op horizontaal niveau. Je zou kunnen zeggen dat er twee lijnen lopen. Aan de ene kant heb je de rechterlijke macht en het Europese Hof, dat vormt één lijn, het ene been van het kruis. En het andere been van dat kruis is de lijn die jullie al bewandeld hebben vanaf de Koningsberg, dus de Kunstberg, de stad, naar het centrum, naar het oorspronkelijke Brussel. Je zou kunnen zeggen: de koning en het volk. Die twee lijnen kruisen elkaar in het standbeeld van Godfried van Bouillon.

Jullie hebben de ene lijn in zekere zin bewandeld, maar nu is de andere lijn aan de orde: die van Europa en van de rechterlijke macht. Het gaat om het ontwaken van die lijn, om de verbinding van die lijn. Dus wat er politiek gebeurt en besloten wordt op Europees niveau, en dat dat is afgestemd op de rechterlijke macht en op de goddelijke rechterlijke macht.

Het zou mooi zijn om verschillende groepen lichtwerkers te verbinden op dit thema, zodat de inspiratie van boven gevoeld kan worden bij het volk. Het lijkt nu alsof het volk daarover niks te zeggen heeft, maar dat is niet waar. Dat is de versluiering die is opgetreden, alsof de politici en de rechters en de kerkpriesters zich de macht hebben toegeëigend, maar dat is maar een sluier, een illusie, die opgeheven mag worden. Het volk heeft net zoveel macht om die verticale verbinding aan te gaan, is niet ondergeschikt aan de machtsdragers. Ja, in zekere zin zou je kunnen zeggen gaat het erom dat de machtsdragers dienstbaar worden aan de hogere machten. En dat kan alleen als het volk zijn stem verheft.

Zet het Paleis van Justitie in het licht. Draag energetisch bij aan het proces van waarheid en gerechtigheid, zodat Europa van binnenuit kan transformeren en de bureaucratie gebroken wordt, zodat het zwaard van de waarheid gehoord en getoond wordt en het werkelijke leiderschap terugkomt, het spirituele leiderschap dat nodig is om Europa naar een volgende fase van ontwikkeling te brengen.’

(Brussel, Justitiepaleis, 22/11/2017)

[travelers-map maxzoom=18 init_maxzoom=10 centered_on_this=true cats=Doorgaves post_types=post]