11.37 BELGIE, Orval, Groepsopdracht voor de mensheid

‘Je zou kunnen zeggen dat er op Aarde een proces gaande is, waarin er steeds meer mensen wakker worden en steeds meer mannen en vrouwen hun persoonlijke leiderschap op zich nemen, zich hun eigen taak herinneringen, hun zielentaak, in het grotere proces van verandering en evolutie. Want iedereen voelt, bewust of onbewust, dat er grote golven van verandering gaande zijn in de wereld. Dat datgene wat ons tot nu toe gedreven heeft niet langer meer functioneert, of niet langer meer effectief is. En dat we als het ware het heft in eigen handen moeten nemen, volwassen worden, los van de vader- en moederenergie die deze wereld hebben neergezet. Het is als het ware het ontwaken van de mensheid in zijn eigen zijnskracht.

Je zou kunnen zeggen dat er een proces van drie geboortes plaatsvindt: de geboorte uit de moeder, waarin de mensheid wakker wordt uit het collectief, uit het groepsgevoel; de geboorte uit de vader, waarin je wakker wordt uit het systeem, uit de matrix; en de derde geboorte uit het zelf, waarin je weer volledig je eigen zielenkracht neerzet op aarde. Ieder op zijn eigen manier, ieder in zijn eigen verantwoordelijkheid.

De kunst bestaat er vervolgens in om je te verbinden met anderen en te kijken wat jouw taak is binnen het grotere geheel en hoe je jouw aspect kan verbinden met de aspecten van de anderen. De mensheid staat als het ware voor een groepsopdracht, een collectieve zielentaak om de wereld door te geven aan de volgende generaties.’

(Orval, Feest van het licht, 23/12/2017)

[travelers-map maxzoom=18 init_maxzoom=10 centered_on_this=true cats=Doorgaves post_types=post]