11.44 BELGIE, Brussel, De spirituele missie van België

Anne, Ton en Ursula op de Kriegberg. Channeling over de spirituele missie van België.

‘België is altijd een verzamelgebied geweest van diverse stammen en volkeren: de Nerviërs, de Eburonen, de Menapiërs, maar ook de Galliërs, de Kelten, de Merovingers, de Brabanders, de Franken, en zoveel meer. In die zin is het een gebied waarin diversiteit tot eenheid mocht komen. Dat is ook de reden waarom het hoofdkwartier van Europa in België is, in Brussel, omdat het al deze verschillende groeperingen, verschillende volkeren, mag verenigen. Eendracht maakt macht, l’union c’est la force, dat is de spirituele missie van België: om die vereniging te laten plaatsvinden. Maar juist in de vereniging ontmoeten we de verschillen, de diversiteit, de tegenstellingen, het licht en het duister, maar ook alle diverse kleuren. Het gaat er niet om om die om te smeden tot één geheel, maar om de eenheid in de diversiteit te erkennen.

De triomfboog in het Jubelpark is de triomf van het hart, dat al deze verschillende aspecten van leven belichaamt, erkent en liefheeft. Boven op de triomfboog staat de zegenwagen, getrokken door de vier paarden, de vier krachten van de Apocalyps: twee licht, twee donker. In de zegenwagen is de ziel, het vrouwelijke, ondersteund door het mannelijke. Het is deze triomf van het hart die zowel de weg is als het einddoel.

Wat er tijdens de Spaanse overheersing is gebeurd, is dat het volk afgescheiden is geraakt van haar heersers, van de machthebbers. Er is als het ware een laag tussenin aangebracht, een laag van bureaucratie, van managers, van ambtenaren, van bedenkers… En wat er nodig is, is dat het volk eigenlijk zijn hoofdstad weer claimt, zich weer verenigt met de macht, zich niet ondergeschikt voelt aan de macht, maar weet dat de macht uit haar voortkomt en door haar gedragen wordt. De Belgen mogen hun eigen hoofdstad weer claimen, omdat het de ziel is van hun land. Maar daarmee worden ze ook dienstbaar aan een grotere zielenmissie om deze vereniging van tegenstellingen voor heel Europa te laten gelden. Met andere woorden: in het opstaan, in het rechtopstaan in hun waardigheid, worden de Belgen dienstbaar aan het grotere geheel, wat uitstraalt vanuit de triomfboog over heel Europa.

De Oude Belgen zijn ten diepste verbonden met de traditie van de druïden. Ook hier kwamen vele kennistradities samen, in dit gebied, in dit land, om zowel het volk als de machthebbers te adviseren en van kennis te voorzien – in het Oosten zouden ze zeggen: de dharma door te geven. De heilige kennis, van de planten, de dieren, de samenhang der dingen, de heilige rituelen, ceremoniën, kennis over leven en dood, en over liefde. Ook deze kracht van de heilige kennis mag haar ware plek weer innemen, geëerd worden voor wie en wat ze zijn.

Dan als laatste een woord over en voor de machthebbers, de leiders, de koningen en presidenten, ook alle parlementsleden: richt je op de kennis van het hart, want dat is je focus voor je leiderschap. Kennis uit het hoofd is daaraan dienstbaar, ondergeschikt. Net zoals de machten en krachten van de lagere echelons. Ook die zijn nodig en dragen bij: de macht van geld, de macht van de wetenschap, de macht van bezit. Maar jullie uiteindelijke doel is om de kracht van het hart te mobiliseren, want dit is het symbool van de heilige koning, het heilige koningschap, of heilig koninginnenschap, omdat mannelijk en vrouwelijk altijd samengaat. Europa is gebaseerd op de diversiteit van volkeren, wat zich uit in de cirkel van de twaalf sterren, van Maria. Het koningschap dient opnieuw dit vrouwelijke principe.

Ga met God, en wees wie je moet zijn. Aho.’

(25/6/2020)

[travelers-map maxzoom=18 init_maxzoom=10 centered_on_this=true cats=Doorgaves post_types=post]