11.47 BELGIE, Orval, Op zoek naar de trots van België

In Bois-le-Comte. We stemmen af op de 21 juli, de nationale feestdag van België.

‘Vanuit de diepte van het collectief onderbewustzijn komt één figuur naar voren: Dagobert II, de verloren koning. Het is dit mythologische verhaal van de koning die ooit verraden en vermoord is en weer terugkeert in het collectief bewustzijn, dat de omslag kenmerkt van het Belgische volk. Van onderdrukt zijn naar trots. Van verdriet naar eigenwaarde. Van zich niet durven uiten naar een gezond zelfvertrouwen.

Het is dit koningsprincipe dat België verenigt, want door het verraad destijds is er een breuk geslagen, een breuk in iedere Belg, maar ook in het land als zodanig. Een breuk die een chaos teweeg heeft gebracht, die zich o.a. uit in de vele regeringen, in het gebrek aan leiderschap, in het ontbreken van een regering. Het is dit eenheidsprincipe vanuit het hart, niet vanuit het hoofd, dat heelheid creëert, waar tot nu toe strijd en verdeeldheid heerst.

Door op deze dag de terugkeer van de koning te vieren, het principe van waarheid, liefde en gerechtigheid, wordt als het ware een nieuwe kracht geboren. Een kracht die niet alleen België verenigt, maar heel Europa. Want doordat Brussel zowel de hoofdstad is van België als van Europa, draagt het Belgische volk deze verantwoordelijkheid en deze blauwdruk van verscheurdheid, maar ook de mogelijkheid om dit te helen en te genezen. Het feit dat het Belgische volk deze last, deze karmische last, heeft gedragen, heeft moeten dragen, zegt iets over de kracht van het volk, dat het juk van vele overheersingen heeft moeten doorstaan. Wat niet zozeer een smet is, maar eerder een talent, een gave. Deze immense draagkracht kan worden getransformeerd tot een daadkracht, en het is deze daadkracht die nodig is in de tijden van crisis.

Neem je trots, neem jullie collectieve taak, zielentaak, op. Neem de kracht van het Belgische volk en gebruik die, maak die dienstbaar aan het collectieve proces in de wereld dat nood heeft aan verdieping, aan heling en aan eenwording. Zonder eenheid kunnen we als mensheid niet door naar een volgende fase van evolutie. Vier je onafhankelijkheid met opgeheven hoofd, Vlaams, Waals, Duits en Brussels.’

(16/07/2020)

[travelers-map maxzoom=18 init_maxzoom=10 centered_on_this=true cats=Doorgaves post_types=post]