12.04 USA, Sedona, Oproep van de sjamanen

Ton hoort de broeders in Zuid-Amerika én Noord-Amerika. Zo noemen ze, de broeders.

‘We willen jullie graag betrekken bij het proces waarin wij zitten. Het is een lastig proces, waarin we alle krachten die er in de wereld zijn nodig hebben, om te mobiliseren. De natuur zoals wij die kennen is op tal van manieren aan het veranderen, alsof het protesteert tegen de werkwijze van de mens op dit moment. Dat proces lijkt onomkeerbaar te zijn, zolang wij niet ingrijpen. We willen jullie vragen op jullie terrein te doen wat mogelijk is. Publiceer je verhaal. Datgene waar je mee bezig bent rondom de kennis van 2012. Laat je niet weerhouden, ook al heb je soms praktische beslissingen te nemen voor je eigen voortbestaan, zoals dat voor ons ook geldt op een heel andere manier wellicht.

De neiging is je te richten op je eigen, individuele overleving, terwijl de collectieve overleving in het gedrang is. Als iedereen zich richt op het individuele, gaan we collectief ten onder. Die uitdaging is voor ons hetzelfde. Ook wij hebben ons over het individuele heen te zetten, terwijl het deel is van het grotere collectief. Dus probeer het in een groter verband te zien, je eigen problemen in een groter verband te zien en je te richten op dat collectieve, in het vertrouwen dat anderen jou zullen helpen op jouw individuele stuk.

Sluit de gelederen, geef elkaar de hand en richt je op datgene wat gedaan moet worden. Maak contact met diegenen die onze kant op komen. Laat je niet afleiden. Wij zijn blij jullie te mogen ontmoeten in deze tijdloze ruimte en samen te werken voor ‘the greater good of all’. Laat elkaar niet vallen. Wees gezegend.’

(28/08/2009)

[travelers-map maxzoom=18 init_maxzoom=10 centered_on_this=true cats=Doorgaves post_types=post]