22.XX SPANJE, Madrid, De strijd is voorbij

Afstemmend in Madrid, in een appartement in het hart van de stad. Met Jan, Christiaan, Tineke en Anne.

‘De strijd is voorbij. Doordat het nieuwe zich manifesteert in alle rust en eenvoud en humor, is de tijd gekomen dat het oude kan loslaten zonder moeite, zonder wilskracht. Puur doordat het nieuwe zich toont komt het oude tot rust, en kan verdwijnen in de geschiedenis.

Dit is de vrucht van jullie vele lange werk. Op allerlei gebieden, zowel persoonlijk als collectief als intermenselijk. Je hoeft niets anders te doen dan je ware plek in te nemen. Niet hoger en niet lager. Je bent diegene die je bent en daar rust zegen op.

Ga je weg met lichtheid en met plezier en volg de steentjes op het pad die je leidt naar de grootsheid van je eigen ziel. Die zich verbindt met de zonnekracht, de zonneschijf. Ik zie de gevleugelde zonneschijf, de Isis verbonden met Sirius. Isis ontwaakt, Isis ontsluiert en in haar ontsluiering wordt de waarheid zichtbaar en kan het oude doek vallen. Velen zullen hier getuige van zijn en in bewondering aanschouwen hoe een nieuwe morgenstond begint. Hoe een nieuwe zon verrijst.’

(12/07/2018)

[travelers-map maxzoom=18 init_maxzoom=10 centered_on_this=true cats=Doorgaves post_types=post]