24.09 IRAN, Isfahan, Levensboom in Perzië

‘In het midden van het paradijs staat de levensboom. Het is deze energetische kracht die wordt weergegeven in een boom en die aan de grondslag ligt van de creatie op Aarde, die jullie weer gaan ophalen en herstellen.

Daarvoor is het noodzakelijk dat jullie alle vier de elementen verzamelen. Aarde, water, vuur en lucht. Zodat het vijfde element zich kan manifesteren. Want in dat vijfde element wordt de verticale lijn geopend. De verticale lijn die de kosmische energie met de aarde verbindt. Dat is in zekere zin zoals de levensboom is opgebouwd. Het is een energetische vorm waarin de goddelijke vorm zich kan manifesteren op Aarde. In jullie eigen lichaam, maar ook in jullie groep, in de groep waarmee jullie reizen. Je vormt als het ware als groep een container, waardoor die grotere energie zich kan tonen.

Dat is in oudere tijden, in het begin van de schepping, ook gebeurd in het land wat jullie nu kennen als Iran. Maar in de oorsprong werd eerst die energetische blauwdruk op Aarde gebracht. Vervolgens ontstonden er koloniën van mensen, zoals in Adam en Eva, maar dat zijn maar namen, die het paradijs bewoonden. De mensheid is daar vervolgens ver van afgeraakt, maar het is zo belangrijk dat de oorspronkelijke blauwdruk van die levensboom weer gevoed wordt. Gezien wordt en ervaren wordt.

Man en vrouw, mannelijk en vrouwelijk, zijn nodig om de hele constructie van de boom opnieuw gestalte te geven, op het aardse vlak. Zodat de goddelijke energie kan indalen.’

(2017)

[travelers-map maxzoom=18 init_maxzoom=10 centered_on_this=true cats=Doorgaves post_types=post]