24.12 IRAN, Teheran, Opstaan voor vrijheid

‘Zoals het licht van de zon achter de wolken tevoorschijn komt, zo breekt het licht van de vrijheid door in het hart van een volk, dat jarenlang gebukt is gegaan onder onderdrukking. Het licht der vrijheid hebben de Nederlanders ervaren op het moment dat de Tweede Wereldoorlog voorbij was. De kracht van dat moment heeft een enorme golf van vrijheid en verandering teweeggebracht in deze samenleving. Nu is het moment daar voor andere landen om van die vrijheid te proeven. Op dit moment breekt de zon door in het lang onderdrukte Iran, dat in de schaduw van de islam heeft geleefd. De islam, die misvormd is tot een onderdrukkend mechanisme, terwijl het van oorsprong als een verlichte godsdienst is bedoeld door zijn schepper Mohammed. 

In Palestina vechten de mensen voor hun vrijheid van bestaan en daarmee voor het leven. Zonder de kracht van vrijheid is een gewoon leven eigenlijk niet mogelijk en gaat alles verloren wat kwetsbaar is. Op wereldschaal is dat te merken aan de teloorgang van de natuur. Het verdwijnen van de bossen en de Amazonewouden. Het verdwijnen van de vissen in de oceaan. Het verdwijnen van de ruimte van de natuur, van de stilte in de bossen, van het gezang van vogels. 

Maar uiteindelijk het verdwijnen van de stilte in de harten van de mensen. Zonder deze innerlijke ruimte van stilte kun je de schoonheid van de schepping niet meer ervaren. 

Deze wordt dan overtroefd door harde woorden, hard geluid, harde lijnen, harde wetten, door harde straffen.

In Peru vechten de indianen voor het voortbestaan van hun stam en hun leefgebied. Maar veel belangrijker nog voor het voortbestaan van de mensheid, omdat zij ten diepste beseffen wat er op het spel staat. De evolutie van de mens wordt bepaald door zijn geloof in vrijheid en de mate waarin hij durft op te staan om deze vrijheid te bevechten. Dat heeft de geschiedenis keer op keer uitgewezen en dat zal ook de komende tijd opnieuw het geval zijn. De vrijheid van de ziel wordt niet louter veroverd door in stilte te mediteren, maar soms ook de straat op te gaan en je te uiten voor de waarden waarvoor je staat.

Ook hier in Nederland worden de waarden van vrijheid langzamerhand ingedamd en ingeperkt. Overal verschijnen hardere woorden, die de vrijheid en de openheid van mensen aan banden leggen. We willen je uitnodigen om te zoeken naar de vrijheid in je eigen hart. Om keuzes te maken, die werkelijk staan voor de waarden van een bezield leven. Kies voor de Liefde. Kies voor de Vrijheid. Kies voor wat je te doen hebt in het leven op dit moment. Wacht niet langer af en ga staan voor wie je bent. Einde transmissie.’

(20/06/2009)

[travelers-map maxzoom=18 init_maxzoom=10 centered_on_this=true cats=Doorgaves post_types=post]