27.05 ZWITSERLAND, Lauterbrunnen, Verbinding tussen licht en donker

‘Jullie staan als het ware aan het begin van een heel nieuw traject. Een nieuwe cyclus. In de oude cyclus heb je heel veel lessen doorgewerkt, veel persoonlijke issues doorgewerkt, die voor jou persoonlijk van belang waren. Er komt nu een moment waarop je dienstbaar wordt aan het grotere geheel, waarin je het grootste licht en de diepste duisternis gaat verbinden, want dat is het thema van 2019.

Dat je in het midden kan blijven staan, terwijl je je aan de ene kant verbindt met het grootste licht, het hoogste in jezelf, het hoogste in de wereld, en tegelijkertijd verbinding kan houden met de diepste duisternis. Met je eigen pijn, je eigen obstakels, maar ook de duisternis in de wereld.

Op het moment dat je deze twee kanten kan verbinden en daar in rust in kan zijn, in een stil middelpunt, ontstaat er een nieuwe werkelijkheid.

Dat is eigenlijk wat de alchemisten deden. Door te scheppen verbonden ze die twee polen met elkaar. Licht en donker. Dus wees niet bang voor het duister. Het is er en het heeft een functie . Het is deel van de evolutie, het is deel van jullie menszijn. Maar schroom ook niet voor het licht. Weet dat jullie goden gelijk zijn. Dat die godsvonk ook door jezelf heen stroomt, de wereld in. Vaak maak je jezelf nog te klein, schrik je terug voor de grootsheid die je neer kan zetten in de wereld. Maar laat me je dit zeggen: wat je te doen hebt, is van een grootsheid die menselijk bijna niet te bevatten is. De kunst is om je ratio en je gedachten op een iets lager pitje te zetten en puur te gaan voor de verwondering van het hart. Zodra je je hart opent en je verbindt zowel met je eigen essentie als met de essentie van anderen om je heen, wordt deze grootsheid voelbaar en zichtbaar. De essentie is dit hart in de wereld te brengen. Dit gouden hart. En de ster te volgen naar de plek waar je thuis bent.

Ik wil je graag uitnodigen om een moment stil te staan bij wat in jouw eigen leven het meest donkere is en wat in jouw eigen leven het meest hoge is. Dus wat is het meest moeilijke waar je mee worstelt. De vrijmetselaars zeggen: dat is de steen waaraan je beitelt, dat is je persoonlijke groeiproces en daar is niks mis mee. Het hoeft niet weg, het hoeft niet beter. Dat is jouw werk en dat kan zich uiten in een relatie, dat kan zich uiten in geld of werk of problemen, maar dat is hetgeen wat je eigenlijk transformeert in de wereld. Geef jezelf daar waardering voor. Voor dat harde werk, dat geploeter soms, dat beitelen van die harde steen.

Die steen verbindt je ook met de aarde, met het middelpunt van de aarde. Verbind je dan vervolgens via je kruin met het hoogste licht of hoe je dat ook wilt benoemen. Voor de een is het het universum of de universele waarheid, voor sommigen is het God of Godin, de Meesters, Maria Magdalena, Jezus of anderen. Kijk eens of je je via je kruin een luikje kan openzetten en verbind je met die hoge trilling. Laat dan die twee krachten naar elkaar toe bewegen, het licht dat indaalt naar beneden en de aarde-energie die naar boven beweegt, licht en donker, en die komen samen in je hart. In het middelpunt.

Ik wil je vragen om je voor te stellen dat er een heel groot wiel is van zo’n veertig harten die allemaal in het midden van deze cirkel met elkaar verbonden zijn. Alsof er een bol van licht is in het midden of een groot kloppend hart. Vanuit je eigen hart heb je een lijntje naar dat licht in het midden van de cirkel.’

(januari 2019)

[travelers-map maxzoom=18 init_maxzoom=10 centered_on_this=true cats=Doorgaves post_types=post]