VIRUSSEN EN VACCINS: HET MONOPOLIE VAN DE WETENSCHAP

door Ton van der Kroon 
 
Terwijl we in een wereldwijde strijd zijn gewikkeld tegen een virus, zijn we ons er niet van bewust dat er nog een andere strijd gaande is: een strijd tussen twee wereldbeelden, twee tegenstrijdige paradigma’s. Enerzijds is er het technocratische, wetenschappelijke, biomedische paradigma dat mensen ziet als machines, clusters van moleculen en cellen, die kapot kunnen gaan of gerepareerd kunnen worden. Het is het reductionistische wereldbeeld waaraan we in de afgelopen eeuwen gewend zijn geraakt. De wetenschap heeft een absoluut monopolie op de manier waarop we denken. We hebben behoefte aan controle om de chaos van de natuur te bedwingen, en dus moeten we overwinnen. We bestrijden een ziekte alsof we een oorlog voeren. Het virus is de vijand. En ieder van ons is nodig in deze strijd. We kunnen alleen worden gered door een vaccin dat het virus kan doden. Politici presenteren zichzelf als de leiders in de strijd, en de wetenschappers en virologen zijn hun generaals. Al onze hoop is op hen gericht, en niet alleen onze hoop, maar al onze tijd, middelen, oplossingen, geld en aandacht. Zij zijn de nummer één experts op televisie. De meeste van deze experts zijn mannelijk en dat is geen verrassing. Het reductionistische wereldbeeld is een nogal mannelijke manier van denken: het onderverdeelt onze werkelijkheid in kleinere, controleerbare bouwstenen, en gebruikt logica en ons denken om voor alles oplossingen te vinden. 2 + 2 = 4. Ik denk dus ik ben. Toeval bestaat niet. We willen controle. Het is de linkerhersenhelft die spreekt. De wereld is rationeel, controleerbaar, verklaarbaar, begrijpelijk. Als je lang genoeg zoekt, vind je een logische verklaring. Het is de wereld van dokter Spock uit Star Trek. [ik]
 
HOLISTISCH
Maar wat is dan dat andere wereldbeeld? Als we een linker hersenhelft hebben, dan hebben we ook een rechter hersenhelft. Deze andere kant van de mens is minder dominant. Het is er niet op uit om te veroveren, te vechten of te winnen. Het is eerder gericht op spelen, begrijpen, omarmen en het zoeken naar bewustzijn. Het ziet ziekten niet als vijanden, maar als waarschuwingssignalen van ons lichaam. Wat heeft een indringer als een virus ons te vertellen? Kunnen we ervan leren? Is er iets dat we over het hoofd hebben gezien of dat we genegeerd hebben? Deze kant van onze menselijke aard is meer holistisch, intuïtief, vrouwelijk, flexibel, creatief en inclusief. Het kijkt naar het gehele probleem, de context, de blinde vlekken en de diepere lagen. Het is meer hartgericht dan geestgericht. Denk aan Avatar. De Na ‘vi van de planeet Pandora staan in nauw contact met de natuur en de mystieke aspecten van de werkelijkheid. Ze ervaren hun planeet en alles erop als heilig. De Tree of Souls bevat al hun wijsheid.[ii] Helaas hebben we de afgelopen millennia dit vrouwelijke / holistische wereldbeeld terzijde geschoven ten gunste van het reductionistische / mannelijke wereldbeeld. We hebben het bestempeld als soft, zweverig, primitief, simplistisch en niet concreet genoeg. Op dezelfde manier waarop we vrouwen en vrouwelijkheid hebben onderdrukt, hebben we het holistische wereldbeeld onderdrukt, genegeerd of belachelijk gemaakt. We hebben de natuur ontmythologiseerd en de heelheid of heiligheid van ons bestaan verwaarloosd.
 
ALTERNATIEF 
Er is geen terrein waarin dit duidelijker zichtbaar is dan in de wereld van geneeskunde en gezondheid. Alles – van homeopathie tot natuurlijke remedies, oude geneeswijzen, acupunctuur of Ayurveda – is bestempeld als ‘ onwetenschappelijk ‘ of erger. Het kan niet worden bewezen, dus het is niet waar. Er is zelfs een Vereniging tegen Kwakzalverij die alles wat holistisch of alternatief is probeert te debunken. Vanuit het westers wetenschappelijke gezichtspunt is alles wat buiten haar paradigma valt onzinnig, vijandig of lachwekkend. Het moet worden onderdrukt of beperkt. Dat is wat we hebben gedaan met de inheemse culturen, maar ook met de enorme natuurlijke rijkdom van geneesmiddelen die in de natuur groeien. Het Amazonewoud bevat grote hoeveelheden medicijnen, maar we vernietigen het oerwoud met een duizelingwekkende snelheid. In plaats van te beseffen dat de regenwouden de longen van onze planeet zijn, essentieel voor zuurstof, medicijnen en natuurlijke diversiteit, zien we het helaas vooral als een manier om geld te verdienen, olie te winnen en te ontbossen voor biomassa, palm olie en hardhout voor tuinmeubelen. [iii] 
 
PRIMITIEF
We zijn ons er niet van bewust dat we bezig zijn onze natuurlijke habitat te vernietigen door vast te houden aan ons reductionistische wereldbeeld. Blijkbaar zijn er kinderen zoals Greta Thunberg voor nodig om ons bewust te maken van het aanstaande gevaar. Maar zijn we bereid om onze manier van denken te veranderen? Zijn we bereid om onze dominante, westerse, veroverende en consumerende manier van leven los te laten? En in het geval van de strijd tegen corona, zijn we bereid om ons open te stellen voor een andere, meer holistische manier om oplossingen te vinden, om natuurlijke remedies te overwegen die ons immuunsysteem versterken, om op een diepere manier naar ziekten en virussen te kijken? Niet als vijand, maar als boodschapper die ons vertelt dat we uit balans zijn. Niet alleen onze gezondheid, maar onze hele wereld is uit balans, precies zoals de inheemse bevolking ons al jaren voorspiegelden, maar we wilden niet luisteren. Ze waren primitieve indianen, hippies of kinderachtige utopisten. In het geval van Greta waren het vooral oudere blanke mannen die het jonge Zweedse meisje belachelijk maakten of achter haar motieven duistere complottheorieën vermoedden.[iv] Maar zou het kunnen dat het uiteindelijk deze kinderen of ‘primitieven’ zijn die de sleutel hebben tot onze overleving? Als we niet luisteren naar de stem van deze primitieve wijsheid is het wellicht binnenkort te laat.  
 
BIG PHARMA
In plaats daarvan leggen we al onze hoop (en geld) in handen van de farmaceutische industrie. Het zijn deze bedrijven die de afgelopen decennia miljarden dollars hebben verdiend door ons hun medicijnen te verkopen. Gezondheid is big business geworden. De winst van farmaceutische industrie was in de afgelopen 20 jaar extravagant hoog. Een studie toonde aan dat 35 grote farmaceutische bedrijven een cumulatieve omzet van 11,5 biljoen dollar verdienden over een periode van 18 jaar.[v] En nu kloppen we bij dezelfde bedrijven aan om ons te redden tegen Covid-19: bedrijven als Bayer, Pfizer, Gilead, Astrazeneca en anderen.
Een van de goudmijnen in de biotechnologie is de opslag van data. De enorme hoeveelheid gezondheidsgegevens van miljoenen patiënten, inclusief hun DNA, wordt overgedragen aan particuliere bedrijven die een fortuin verdienen, terwijl ze in het verleden bewezen hebben onethisch te handelen: sommigen van hen hielpen bijvoorbeeld de Chinese Communistische Partij om het DNA van minderheden zoals de Oeigoeren te tracveren en op te slaan. [vi] Miljoenen Oeigoeren werden vastgehouden in gevangenkampen waar medische experimenten, gedwongen abortussen, verkrachting en marteling deel uitmaakten van een meedogenloze routine.[vii]
 
BIOLAKE Het is misschien een bizar ‘toeval’ , maar veel van deze farmaceutische bedrijven hebben een kantoor of fabriek in een stad die we nu zo goed kennen: Wuhan. In de industriële zone van de stad, genaamd ‘ Biolake ‘ zetelen o.a. Pfizer, Bayer, Wuxi (Chinese partner van oa. Astrazeneca), Honeywell en DuPont Pioneer.[viii] Ze doen allemaal onderzoek en experimenten op het gebied van data sequencing, biotechnologie en vaccins. 
In 2015 kondigde het Institute for Virology uit Wuhan triomfantelijk aan dat ze een bestaand coronavirus hadden aangepast om menselijke cellen te kunnen binnendringen. Hun team ontwierp een hybride virus door een coronavirus te combineren met een SARS-virus waardoor menselijke cellen konden worden geïnfecteerd [ix] . Het werd gepresenteerd als een experiment voor wetenschappelijke doeleinden. Het is de taal van de reductionistische, wetenschappelijke, linker hersenhelft die wordt beïnvloed door een enorme financiële bonus. Iedereen met een gezond verstand zou zich zorgen maken als we ‘ziekten’ of virussen creëren die ons kunnen aanvallen om meer kennis te vergaren. We knoeien met de natuurwetten en denken dat we erboven staan. We denken dat we het leven kunnen regeren en beheersen. Door onze westerse geest te cultiveren en logica en wetenschap te verheerlijken hebben we een nieuwe god geschapen. We hebben de nederigheid en het respect voor Moeder Aarde en haar schepping verloren. We zijn arrogant geworden, en in onze hoogmoed hebben we een technologische, rationele, wetenschappelijke ‘Toren van Babylon’ gecreëerd. En wie weet, een virus.  
 
OORSPRONG
We hebben momenteel nog steeds geen absolute zekerheid over de werkelijke oorsprong van het virus, maar het verhaal klinkt niet erg geruststellend. De Chinese overheid legde dokters het zwijgen op die alarm sloegen over het nieuwe coronavirus. Later probeerden ze wetenschappers het zwijgen op te leggen die zeiden dat het virus afkomstig was uit het laboratorium in Wuhan.[X][xi] De Noorse viroloog Birgen Sørensen bestudeerde het Covid-19 virus om een vaccin te maken, en kwam tot de conclusie dat de manier waarop het virus zich heeft aangepast aan menselijke cellen verre van natuurlijk is. Zijn team concludeerde dat een door de mens gemaakte oorsprong veel waarschijnlijker is.[xii] Tot diezelfde conclusie kwam de franse viroloog Luc Montagnier, die de ontdekker is van het HIV virus. Veel wetenschappers, de goeden niet te na gesproken, krijgen echter fortuinen van de farmaceutische wereld, en verwerpen alle andere opties of theorieën. You don’t bite the hand that feeds you. Money rules. Het is daarom niet vreemd dat het vertrouwen in de wetenschappelijke, medische wereld bij sommige groepen tot onder het nulpunt is gedaald. Hoewel vaccins miljoenen mensen kunnen redden, heeft de industrie zelf zoveel wantrouwen gecreëerd, dat duizenden mensen inmiddels faliekant tegen vaccinatie zijn. De groep anti-vaccers en mensen die zich totaal afkeren van de wetenschap en haar belangenbehartigers wordt steeds groter en radicaler. Ook aan deze kant van het spectrum zijn er mensen die verdwalen en zich verliezen in de meest wilde theorieën, en alles wat wetenschappelijk is afwijzen.
 
WAT NU?
Zolang we de oorlog tussen deze twee paradigma’s niet oplossen, zullen beide kanten elkaar de schuld geven, elkaar negeren, elkaar belachelijk maken. Uiteraard hebben beide wereldbeelden hun verdienste en waarde. Ze vullen elkaar aan, zolang ze in balans naast elkaar leven. In tijden van crisis hebben we de mannelijke, op actie gebaseerde manier van denken nodig om de chaos te beheersen. Er is niets mis met een gezonde mannelijkheid, noch met gedegen wetenschappelijk onderzoek. Maar we kunnen niet overleven als we de vrouwelijke, holistische manier van denken negeren. We hebben zowel actie als wijsheid nodig, zowel logica als intuïtie, zowel mannelijke als vrouwelijke kwaliteiten. In deze tijd van (corona-)crisis hebben we behoefte aan een moment van diepe reflectie van een diversiteit aan denkers om de boodschap van het virus te begrijpen. 
 
Nummer 1: We hebben behoefte aan een ‘ Raad van Wijzen’ van zowel mannen als vrouwen, zowel wetenschappers als alternatieve therapeuten, zowel inheemse als westerse mensen om op een dieper niveau te begrijpen wat er aan de hand is; om te begrijpen dat het coronavirus slechts een onderdeel is van een veel grotere crisis. In rap tempo verliezen we de meeste van onze natuurlijke hulpbronnen, bossen en diersoorten. Van de 8 miljoen soorten op deze planeet dreigen we er een miljoen te verliezen .[xiii] We bevinden ons midden in een ‘mass-extinction’. We hebben deze Raad van Wijzen nodig om ervoor te zorgen dat we niet de laatste soort zijn die het licht op onze planeet uitdoet.  
 
Ten tweede moeten we kijken naar de blinde vlekken van de farmaceutische industrie. Vooral de gigantische financiële en soms onethische motieven die deze tak van industrie beheersen. Gezondheid en genezing moeten niet worden gemixed met competitie en hebzucht. We moeten laboratoria, farmaceutische bedrijven en medische bedrijven verantwoordelijk houden voor de manier waarop ze werken en de manier waarop ze de medische wereld domineren. We moeten weten hoeveel ze verdienen en de winst die ze maken met vaccins, die overigens meestal met belastinggeld zijn ontwikkeld.
 
Ten derde moeten we ‘alternatieve’ denkwijzen en methoden van genezing opnieuw waarderen: inheemse wijsheid, vrouwelijke logica en intuïtie, complementaire wetenschap en helende technieken die op een ander niveau werken dan de gewone wetenschappelijke. Wetenschap, maar van een andere aard. Associatief, in plaats van lineair. Holistisch in plaats van reductionistisch. Homeopathie, Ayurveda, natuurlijke remedies, acupunctuur, oosterse medicijnen, inheemse genezingsrituelen, sjamanisme: manieren van werken die wellicht onbegrijpelijk zijn voor onze linkerhersenhelft maar die we absoluut allemaal nodig hebben om onze geest te openen voor een dieper begrip van de menselijke natuur. In plaats van alleen naar de medische aspecten van het virus te kijken, moeten we ook rekening houden met de psychologische, emotionele, sociale en spirituele implicaties.  
 
LOCKDOWN
De lockdown biedt ons een perfecte gelegenheid om stil te staan, na te denken en te reflecteren. Afgezien van het verlies, de angst, de economische stress en de dodelijke slachtoffers, is de lockdown misschien wel het juiste medicijn voor de crisis in onze wereld. In plaats van door te gaan, hebben we een ‘time out’ nodig. Dit geeft ons de tijd om te ademen, terwijl de natuur de tijd krijgt om te ontspannen en te herstellen. 
Voordat we naar de volgende ronde van technologische evolutie gaan, waarbij we 5G en het Internet of Things introduceren, moeten we een diepgaande discussie voeren: willen we dit echt? Willen we doorgaan op deze weg en een wereld creëren die grotendeels gebaseerd is op deze technologische en wetenschappelijke mindset? Willen we doorgaan met het vernietigen van onze biologische habitat? Willen we doorgaan met het negeren van de boodschappen die de natuur ons geeft? Willen we planet of profit? 
 
Als we nu niet beginnen met deze discussie, ben ik bang dat we verloren zijn. Het is nu of nooit. 
 
Ton van der Kroon
auteur van ‘ De Terugkeer van de Koning, Man-zijn in de 21e eeuw‘
 

NB. Delen is zeer welkom. Engelse vertaling volgt binnenkort.


[i] https://www.youtube.com/watch?v=5_APSczipvo
[ii] https://www.youtube.com/watch?v=k6-_4dYk2ew
[iii] https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/jun/29/brazil-palm-oil-amazon-rainforest-deforestation-temer-farming-para-cerrado
[iv] https://www.ft.com/content/843e1fa4-ea26-11e9-85f4-d00e5018f061
[v] JAMA Network , ” Winstgevendheid van grote farmaceutische bedrijven
[vi] https://www.nytimes.com/2019/02/21/business/china-xinjiang-uighur-dna-thermo-fisher.html
[vii] https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-xinjiang-uighur-muslim-detention-camps-xi-jinping-persecution-a9165896.html
[viii] http://en.hubei.gov.cn/news/newslist/201311/t20131118_479132.shtml
http://users.feedblitz.com/45c1096d49ca119b41476986b033d5c3/China%20Bio_webFeb10final%20CBLLC.pdf
[ix] Wikipedia; instituut voor virologie, Wuhan
[x] https://www.nytimes.com/2020/02/06/world/asia/chinese-doctor-Li-Wenliang-coronavirus.html
[xi] https://nypost.com/2020/07/10/chinese-virologist-flees-after-accusing-beijing-of-covid-19-cover-up/
[xii] https://techstartups.com/2020/06/07/nor Norwegian-scientist-birger-sorensen-claims-coronavirus-lab-made-not-natural- origin/
https://www.theweek.in/news/world/2020/04/19/coronavirus-man-made-in-wuhan-lab-says-nobel-laureate.html
[xiii] https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/05/ipbes-un-biodiversity-report-warns-one-million-species-at-risk/