06.16 EGYPTE, Luxor, Afronding: herstel van de lichttempel

‘Jullie hebben met jullie werk deze week en alle voorbereiding die eraan vooraf ging, de lichttempel van Luxor hersteld. Door de corruptie en de verstoring in het verleden is eigenlijk het kanaal gesloten geraakt en is deze plek ten onder gegaan, terwijl het een hoogstaande plaats was van spirituele verbinding met de Raad van Sirius en met de farao’s die hier op aarde leefden en die goddelijke principes belichaamden.

The Pharaonic Principles of Leadership gingen over het verbinden met de kosmische principes. Die krachten werden uiteindelijk verdeeld in de vorm van goden, maar de goden werden steeds meer entiteiten op zichzelf, beelden, in plaats van energieën die werden gedownload op aarde. En eigenlijk hebben jullie de beelden weer ontdaan van hun lading, waardoor ze niet meer zijn dan pure energievormen die samen de lichttempel vormen, alle zuilen van de tempel. Op het moment dat de zuilen van de tempel staan – ik hoor de zes zuilen – kan het zevende element indalen: het lichtkind, zoon en dochter van de Goddelijke Moeder en de Goddelijke Vader. Het is deze vonk van licht en liefde die uiteindelijk de wereld redt. Het is de steen in de vijver. Het is niet zozeer een steen die valt, als wel een druppel van goud en van licht. Wat puur doordringt tot in de diepste materie van de aarde, tot in de diepste cellen van de mens. Tot in de donkerste krochten van bewustzijn.

Daarom moesten alle aspecten vertegenwoordigd zijn en verenigd worden, van het meest hoge tot het meest lage, van het meest duistere tot het meest verlichte. Pas door de verbinding te maken tussen al die polariteiten, tussen alle twaalf polariteiten, kan de dertiende verschijnen: de Christus of de Horus, of welke naam je er ook aan geeft. Het is de liefdeskracht die het hoogste bewustzijn opent. In jullie allemaal. Want op het moment dat één persoon die kracht vertegenwoordigt, wordt het wakker in de hele mensheid. Zo binnen zo buiten, zo boven zo beneden.

Weet dat jullie werk niet voor niets is geweest en dat het hier niet ophoudt. Het zal zich verplaatsen naar andere punten op aarde om datzelfde ritueel te voltrekken. Het enige wat je zelf te doen hebt, is telkens weer terug te keren naar de tempel van je eigen hart en daar het licht te ontsteken en het duister te omarmen.

Wij zijn enorm dankbaar voor het werk wat jullie op aarde doen, als vertegenwoordigers, als gezanten van de kosmische orde. Vertrouw op je kracht. Vertrouw op het pad wat je te gaan hebt en het lichtwerk dat je op de wereld te zetten hebt. Niet ter meerdere eer en glorie van jezelf, maar puur vanuit dienstbaarheid aan de goddelijke orde. Het is in het dienstbaar zijn dat je ziel tot een werkelijke vervulling kan komen omdat je daarmee je goddelijke opdracht vervult waarmee je hier op aarde bent gekomen. Onderschat je taak niet, omdat het zoveel groter is dan je als mens kan bevatten.

Jullie zijn gezegend. Om. Amen.’

(19/11/17)

[travelers-map maxzoom=18 init_maxzoom=10 centered_on_this=true cats=Doorgaves post_types=post]