09.11 ITALIE, Lake Bolsena, De spirituele eenheid van Europa

Wat is het belang van het werk op Monte Amiata?

‘In de diepte van het meer ligt de sleutel. De sleutel tot de bevrijding van het instituut dat de Rooms Katholieke Kerk heet. Waarom bevrijden? Omdat daar heel veel zielen als het ware gekluisterd zitten in een te lage frequentie, in een te lage trilling, waardoor ze niet vrij

kunnen worden. Dit heeft vooral te maken met de verbinding met de Aarde en met de natuurlijk beleefde seksualiteit, de seksualiteit die zonder veroordeling wordt beleefd. Zonder zichzelf te veroordelen, zonder de ander te veroordelen.

Als deze aardekracht opnieuw gemobiliseerd kan worden, dan kan als het ware het hele geloof zich transformeren tot een werkelijk hartsgeloof. Want nu is het vooral een geloof dat gericht is op de geest, maar daardoor krijg je een schaduwkant in de seksualiteit. Seks wordt zodanig ontkend dat het zich alleen maar in een geestelijk niveau gaat afspelen en daardoor krijg je vervorming.

Dus het moet weer in balans worden gebracht. Hemel en Aarde moeten worden verbonden, en dat is het werk dat jullie in feite op de Amiata gaan doen. Het verbinden van de berg met het meer. De berg is de verbinding naar de hemel, het meer is de verbinding naar de aarde. Het is dus ook van belang dat jullie die twee plekken fysiek met elkaar verbinden. Door van de een naar de ander te reizen en terug. In stilte met een kleinere groep mensen van zo rond de twaalf, dertien personen, kun je dit energetisch werk volbrengen.

Als het Paasfeest aanbreekt, is dat het moment van de geboorte. Het moment van dood en wedergeboorte, waarin datgene wat jullie de afgelopen jaren hebben gemobiliseerd zich werkelijk in het fysieke gaat manifesteren, in inderdaad een instituut als de Kerk. Daar zal dan die aardse kracht doorheen gaan breken.

Ik zie ook het beeld weer van de tuin van het Vaticaan waar die tempel staat van Cybele. Het is net alsof die kracht als een soort knop zich opent en er een roos, een werkelijke roos van liefde ontstaat. Wat alle oude vormen wegduwt, omver blaast, zodat de essentie, de liefde van het geloof, weer de overhand neemt in plaats van de macht of de structuur van het geloof.

In Europa is altijd een strijd geweest tussen de zuidelijke kant en de noordelijke kant. De zuidelijke kant is altijd beïnvloed geweest door de Romaans-Latinistische cultuur. De noordelijke kant is beïnvloed door de Germaanse en Noorse cultuur. In de Tweede Wereldoorlog hebben die twee elkaar ontmoet. Hitler is diegene geweest die heeft geprobeerd die Germaanse kracht weer te mobiliseren, om zich af te zetten tegen het verhaal van de Kerk, tegen het verhaal van de Joden, om die zuidelijke, Arabische invloed, terug te dringen.

De kunst is dat die Germaanse invloed weer in ere hersteld wordt. Niet op de manier zoals Hitler dat deed, maar wel zodanig dat de ware wortels van deze cultuur, die heel erg met de Aarde verbonden was, met bloed ontboden, weer in het licht wordt gezet en geheeld wordt van zijn wonden. Want nu wordt het alleen maar onderdrukt door die overheersende kerkelijke structuur. Het gaat erom dat die twee elkaar weer kunnen ontmoeten in evenwaardigheid en elkaar kunnen bevruchten. Het is de aardekracht van de Germaanse cultuur en de lichtkracht van die Joods-Christelijke cultuur.

Op het moment dat die samensmelten in het hart van Europa, kan Europa zich herstellen, kan de spirituele eenheid van Europa gemanifesteerd worden. Want nu is het slechts een lege huls, is het een strijdtoneel, een strijd die zich op alle lagen afspeelt. Maar nu vooral in het financiële.’

(Ton: Ik zie dat Orval daar ook een belangrijke plek in is. Dat is een schakelpunt tussen die twee gebieden. Het is net alsof er een lijn loopt, van Gent naar Orval, naar Duitsland. We zouden daar eens een opstelling op moeten doen. Om te zien wat voor soort lijnen daar lopen. Er loopt een soort energetische breuklijn tussen noord en zuid. Dat is waarom bijvoorbeeld Brussel daar ook zo’n last van heeft, die zit de hele tijd op dat wankelpunt. Maar er zijn meer plekken. Luxemburg is daar ook mee verbonden, die heeft daar ook een vreemde rol in, op de een of andere manier. Dat wordt nu heel erg bepaald door het geld.

Al die plekken worden nu op het moment overruled door de macht van het geld, dat zijn de Joden. Die hebben hun zetel vooral in Frankfurt en de grote banken. De macht van de Kerk die zetelt in Rome en de macht van het Germaanse, onderdrukte verhaal.)

‘Het is belangrijk dat alles op zijn waarde wordt geschat en verbonden wordt met elkaar, zodat de negatieve lading eraf kan worden gehaald. Geld is niet verkeerd, de Kerk is niet verkeerd, het Germaanse Rijk is niet verkeerd. Maar het heeft zijn liefde verloren. Het heeft zijn licht verloren. Daardoor is het alleen nog maar een verharde vorm geworden die de Aarde misbruikt.

Puzzelen, veel puzzelen, kijken op de kaart. Jullie werk is begonnen voor dit jaar. Neem het serieus en maak plezier. Want juist in deze combinatie kunnen jullie tot grote hoogte stijgen. Hou het klein, hou het precies zoals het moet zijn. Betrek niet te veel mensen erin, want dan kan je moeilijker schakelen. Het gaat meer om de intentie en om het uitzetten van dingen en je daarin vrij kunnen bewegen als een vis door het water, waardoor, zeg maar, de grote golven uiteindelijk veroorzaakt worden. Het beeld is: de vlinder klappert zijn vleugels en aan de andere kant van de wereld ontstaat een vloedgolf van verandering.’

(08/01/2012)

[travelers-map maxzoom=18 init_maxzoom=10 centered_on_this=true cats=Doorgaves post_types=post]