09.15 ITALIE, Monte Amiata, Heilig centrum van de goden

‘Welkom, geliefde vrienden. Door de eeuwen heen is deze berg, de Monte Amiata, het heilige centrum geweest, waar mensen naartoe kwamen om het goddelijke aan te roepen, om de goden aan te roepen, om Moeder Aarde aan te roepen. Zo ook nu weer in deze tijden van grote veranderingen en chaos zijn jullie gekomen langs een lang pad van het afleggen van oude mantels om steeds naakter te worden, steeds opener te worden, zodat je kan knielen en je hoofd kan buigen.

Hier voor de poort van dit heiligdom word je gevraagd alles achter je te laten. Alles los te laten, al je aardse beslommeringen, je aardse verlangens, om je werkelijk toe te wijden aan het Heilige der Heilige, dat voorbijgaat aan tijd en ruimte.

We willen jullie dan ook vanavond als begin van dit proces van dood en wedergeboorte vragen stil te staan bij de vraag: Ben je bereid? Ben je bereid je te laten leiden? Ben je bereid mee te gaan met de stroom? Ben je bereid je volledig over te geven aan datgene wat er van je gevraagd wordt ten diepste? 

Dat betekent dat je in vol vertrouwen mag gaan naar je eigen innerlijke impuls. Je eigen leiderschap mag nemen. Datgene inbrengt wat voor jou de diepste waarheid is. Want alleen dan kan de cocreatie plaatsvinden, kunnen jullie allemaal je deel inbrengen, waardoor het geheel zichtbaar wordt. Jullie vertegenwoordigen allemaal als het ware een deel van de mensheid. Er zijn er nog vier op een andere plek op deze berg, die met jullie verbonden zijn. Ook zij stemmen zich af in verbinding met jullie. Dat maakt jullie groep tot een groep van dertien.

Laat je dragen, laat je leiden. Wees mild voor jezelf en voor anderen. En kijk voorbij de uiterlijke vormen. Je zult licht en je zult donkerte zien. De waarheid ligt voorbij die twee vormen. De waarheid van het pad wat jullie gaan, ligt voorbij de dualiteit. Dat betekent dat je wordt uitgedaagd om je iedere keer weer te openen, te openen voor datgene wat voorbij de uiterlijke vorm ligt, en af te dalen in jezelf. Mocht je dat kwijtraken, help elkaar daaraan te herinneren.

Welkom, welkom, welkom, jullie die zo’n lange tijd hebben afgelegd door tijd en ruimte. 

Het proces van Pasen is begonnen.’ 

(06/04/12)

[travelers-map maxzoom=18 init_maxzoom=10 centered_on_this=true cats=Doorgaves post_types=post]