18.02 NEDERLAND, Amsterdam, De spirituele missie van Nederland

‘Geliefde vrienden, in deze tijd willen we onze woorden specifiek richten tot de inwoners van Nederland. Land van pioniers, land van vrijdenkers, van rebellen, van mensen die hun eigen weg gaan en eigenzinnig zijn, hun eigen wijsheid volgen. Door deze kracht van opstandigheid zijn jullie de dragers van een nieuw bewustzijn, dat zich louter kan manifesteren door in je eigen leiderschap te geloven en te gaan staan voor wie je bent. Want vanuit een pure individualiteit heb je de mogelijkheid om de keuze te maken om het collectief te dienen. Als jullie deze individualiteit niet ontwikkeld zouden hebben, zou dat louter een vorm van slaafs volgen worden. Maar door je eigen verantwoordelijkheid te nemen, kun je volledig dienstbaar zijn aan het grotere geheel.

In het boeddhisme wordt dat de boeddha genoemd, de innerlijke leermeester. Naast de boeddha is er de dharma, de leer, de ontwikkelingsweg die je leidt op jouw pad en die je handvaten geeft om spiritueel te groeien. Als derde naast de boeddha en de dharma, is er de sanga, de gemeenschap van zielen die zich verbonden hebben om het lichtwerk op Aarde gestalte te geven. Vaak zijn dit beslissingen geweest die op zielsniveau genomen zijn.

Je zou kunnen zeggen dat er in Nederland een grote groep mensen is die samen deze spirituele gemeenschap vormt, de sanga, en die zich momenteel opricht en kenbaar maakt om de leiding te nemen in het proces wat wereldwijd gaande is. En dat gedragen mag worden, dat richting mag krijgen, dat benoemd mag worden. Want juist in deze tijd waarin de extremen zich versterken van licht en donker, de gevoelens extremer worden en ook de gedragingen van mensen en van volken extremer worden, is het belangrijk dat er een groep van mensen zich richt op het licht en deze manifestatie van licht vasthoudt; blijft dragen. Om door de komende tijden van chaos en verandering de morgenstond in het oog te houden.

Aan de horizon gloort het licht. Net als door een geboortekanaal er vernauwing optreedt en persweeën zijn, zo zullen jullie in deze tijd de krachten voelen van het loslaten van het oude, het persen van het nieuwe en de geboorte van het bewustzijn wat daar uit voortkomt. Dit kan louter door je te verbinden met de innerlijke boeddha, met de innerlijke leermeester. Door het pad te volgen van de dharma, van de leer, én door verbinding te houden met elkaar en de sanga te vormen. Deze laatste is van cruciaal belang op dit moment, omdat jullie de neiging hebben in die individualiteit de zaken alleen op te lossen. Maar weet dat de werkelijke verlossing komt in de verbinding met elkaar. Door je in stilte af te stemmen op het hogere doel, de hogere vibratie die momenteel binnenkomt, lost als het ware het ego zich op in een groter groepslichaam, terwijl je toch je volledige autoriteit en identiteit bewaart.

Open de poorten van je bewustzijn. Wees zelfstandig. Laat je licht schijnen op dat wat duister is, zowel in jezelf als in de wereld, en omarm het met volle compassie. Juist in datgene wat moeilijk is, wat je zwaar op de maag ligt, wat je tegen de borst stuit… in het omarmen van die demonen, vindt de grootste transformatie plaats. Het is net als met kernfusie: op het moment dat tegengestelden elkaar ontmoeten, vindt er een explosie van licht plaats. Liefde transcendeert de polariteit. We hebben gesproken.’

(03/11/2012)

[travelers-map maxzoom=18 init_maxzoom=10 centered_on_this=true cats=Doorgaves post_types=post]