22.08 SPANJE, Alhama de Granada, Activering van de nieuwe matrix

‘Zoals jullie weten zijn we in een volgende fase beland, waarin het nieuwe zich aan het manifesteren is. Na het opruimen van het oude karma, dat zoveel werk vroeg, zoveel inspanning vroeg, ligt eigenlijk de weg vrij voor de installatie, de activering van het nieuwe. Van het nieuwe paradigma, nieuwe matrix zou je kunnen zeggen. Die kan alleen geïnstalleerd worden door vreugde en de activering van geluk. Want het is vanuit die zielskwaliteit van plezier en liefde dat het nieuwe geboren wordt. In de afgelopen healingconferentie in Israël, in Bethlehem, werd voor het eerst de Christuskracht diep verankerd in de grond, in de materie. Dat was een heel lang proces van vele jaren werk, om dat te laten geschieden. Maar eigenlijk is dat zaadje nu geplant en kan het gaan ontplooien. Dat betekent ook dat nu dat op het diepste punt geplant is, dat de hele wereld deze zelfde frequentie mee gaat nemen, bij iedereen is die nu latent aanwezig, en is het een kwestie van tijd waarop dat Christusbewustzijn zich gaat manifesteren en gaat ontwaken in volkeren, in individuen, in religies.

Het werk dat jullie in Andalusië gaan doen en in Egypte is eigenlijk het werk van de vroedvrouw die de geboorte begeleidt en die de vreugdevolle verwachting heeft van het nieuwe kind. Die het kind helpt voeden en groeien. Het gaat er daarbij om dat jullie goed voor jullie zelf zorgen, dat je in die energie van plezier kan blijven functioneren. En dat jullie gedragen worden door een kring van mensen, een community, om jullie heen, die dat innerlijke werk zien en waarderen. Het is de verbinding van de hele gemeenschap, van de spirituele gemeenschap om jullie heen, dat dit grotere proces zich kan gaan voltrekken.

In Andalusië is een bevestiging, een bekrachtiging, van die geboortevonk.

Net zoals een lichaam ontstaat uit een aantal cellen, uit twee cellen, vervolgens vier, vervolgens acht, dat zijn de eerste acht cellen in het lichaam – van daaruit ontstaat de rest van het lichaam. Zo werkt het ook in jullie werk. Vanuit het begin van een kleine kring van mensen, wordt de groep steeds groter. En begint dat collectieve lichaam vorm te krijgen en in Andalusië en Egypte maken jullie eigenlijk die kring groter, zorgen jullie ervoor dat het meer bestendigd wordt.

Ook een bestendiging in het werk rondom religies, van verbinding tussen christendom, islam en jodendom. Want het is in die driehoek dat het nieuwe geboren is. En het is de driehoek van het vrouwelijke dat voor de bedding zorgt en de driehoek van het mannelijke voor de inseminatie. Dus die twee driehoeken in elkaar, die zijn nu als het ware volledig in functie, de Davidster is geïnstalleerd.

Het is aan jullie om in je volle kracht en licht te gaan staan, en je functie te vervullen voor de grotere kring van mensen om je heen.

Hijs de vlag, haal het anker op. Het schip is klaar om te vertrekken, vol van schatten, rijkdom, spirituele rijkdom, en de koers is naar het land van de liefde. Laat je dragen door het water, door de oceaan van wijsheid, van kennis, die jullie verder voert naar nieuwe horizonten. Vele avonturen liggen in het verschiet en vele mensen die je zal raken met jullie energie, over de hele wereld. Punt.’

(17/5/17)

[travelers-map maxzoom=18 init_maxzoom=10 centered_on_this=true cats=Doorgaves post_types=post]