22.XX SPANJE, Alhama de Granada, Creatiekracht en de kunst van ontvankelijkheid

Afstemmend op MMF 2017. Met Tineke, Christiaan en Anne.

‘Alles is illusie. Alles is deel van een groot spel. Wat niet wil zeggen dat je dat licht mag nemen. Want het gaat erom dat je met uiterste precisie en uiterste seriositeit het spel op je neemt en je rol daarin vormgeeft. De kunst voor alles tijdens deze week is om jouw eigen rol te beseffen. Wat is jouw bijdrage? Wat heb jij te doen in het leven en neer te zetten als levensmissie? Vanuit die archetypische plek kunnen jullie samen een patroon gaan weven, omdat je werkt vanuit een zielsniveau. Het zielsniveau vertaalt zich op het lichamelijke en aardse niveau, maar dat is een uitvloeisel van een diepere laag.

Zodra je het zwaard van de waarheid hanteert kan dat diepere niveau zich openbaren, en wordt de werkelijkheid vloeibaar, creëerbaar, genietbaar, en kan je werkelijk in je lichaam zakken, volledig incarneren, doordat jij zelf manifest wordt op aarde. Het lichaam is dan deel van het spel, deel van het instrument zijn. Maar je moet het paard niet achter de wagen spannen. Het begint bij de pure impuls van de ziel en het hart, het openbaart zich via het hart, en via het hart opent het zich in het lichaam.

Wat jullie eigenlijk mogen doen deze week is de kunst van ontvankelijkheid oefenen. Je volledig openen, lichaam, ziel en geest, om datgene te ontvangen en toe te laten wat vanuit het zielsniveau manifest wil worden op aarde. Individueel, als groep en als collectief veld.

Dit is waar the gap over gaat, de kloof is een opening in het collectieve veld, die daar op een gemakkelijkere manier kan ontstaan omdat de scheiding tussen dimensies heel licht is, heel doorlaatbaar, zodat de zielenwereld zich makkelijk kan vermengen met de aardse wereld. Vanuit die transparantie kun je gaan creëren. Je zou kunnen zeggen: het is een week van creatie, creatie vanuit je puurste zijnsniveau.’

(Nieuwrode, 05/06/2017)

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.