22.XX SPANJE, Alhama de Granada, De oude kennis

Afstemmend, aan het begin van het MM Festival 2017, Andalucia.

‘Vanuit de oude tijd komt kennis tot ons. Via troubadours en zangers, via kunstenaars, via schrijvers en mystici die door de eeuwen heen altijd de wijsheid van het hart hebben bewaard, de wijsheid van het Heilige Huwelijk tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Jullie zijn als het ware dragers van die wijsheid.

De uitnodiging is deze week om als het ware ontvankelijk te zijn voor die informatie en kennis die vanuit een andere dimensie tot je komt. Dat kan door middel van emoties of ingevingen of synchroniciteit, maar kijk of je datgene wat je raakt tot je leidraad kan maken. Voorbij de woorden, voorbij de plannen en gedachten, telkens zoekend naar die innerlijke beweging die je drijft en die je als het ware aanstuurt.

Jullie twaalf vormen met elkaar je zou kunnen zeggen een groot ontvangststation, waarin iedereen zijn eigen specifieke talenten heeft. Schroom dus ook niet om alles in te brengen, alles te delen wat er in je is. Want door alles te delen wat in je is, wordt het grotere plaatje compleet, als een soort puzzelstukjes die aan elkaar sluiten. Wees je bewust van de kracht die je hebt, van de rol die je hebt te spelen en van jouw bijdrage, niet alleen aan deze cirkel, maar eigenlijk aan het hele grotere proces van evolutie op de wereld op dit moment.

Het proces zal niet volgens vaste lijnen plaatsvinden, niet volgens vaste structuren, en toch is het fijn als er bepaalde houvasten zijn. Maar kijk of je volledig op die stroom kan meedrijven en niet schrikken van de ontwikkelingen die je doormaakt. Soms zijn die bepaalde ontwikkelingen heel persoonlijk en soms zijn ze collectief, maar de kunst is om ze telkens in het midden neer te leggen, als een soort overgave of devotie. Je hoeft het dus niet zelf op te lossen.

Om een start te maken met dat proces wil ik je vragen om zo dadelijk een kaart te kiezen als een soort thema voor deze week. Die kaart en dat thema is de ingang voor je eigen pad, om uiteindelijk in het middelpunt uit te komen, in het centrale midden waarin het Heilig Huwelijk plaatsvindt van mannelijk en vrouwelijk, in jezelf, in deze groep en in de wereld.’

(Alhama, 17/07/2017)

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.