09.10 ITALIE, Monte Amiata, Verlichting van Italië

‘Ten eerste willen we jullie feliciteren met het werk wat jullie gedaan hebben, omdat er op energetisch niveau een grote stap gemaakt is en een enorm gewicht is afgehaald van de zwaarte die rust op de kennis en liefde, die verborgen zit in het Italiaanse land en het Italiaanse volk. Je zou kunnen zeggen dat jullie een gedeelte van die pijn hebben overgenomen en gedragen, dat is de zwaarte misschien die je voelt, maar jullie hebben dat eigenlijk ingenomen met zijn vieren en doorleefd en dat is niet het meest prettige om te doen.

Je komt jezelf en de ander daarin tegen, inclusief projecties, ongemak, maar eigenlijk kan dat niet anders. Het is het dragen van de zonde van de wereld, pecata mundi, maar daardoor kunnen die zonden, om dat woord maar te gebruiken, de zwaarte, letterlijk verlicht worden. Dus onderschat niet wat jullie gedaan hebben. Dat zal nog in de komende weken duidelijker worden, omdat deze bevrijding een groot effect zal hebben op het hele gebied. Dingen kunnen makkelijker naar de oppervlakte komen, mensen kunnen makkelijker bij hun inspiratie komen, omdat jullie in feite, zeg maar, de steen van de put hebben gehaald. Dat zou je bijna letterlijk kunnen opvatten, het zware deksel op de put van de schacht naar moeder aarde, waardoor de oude kennis zich nu kan manifesteren. Het kon niet naar buiten komen, omdat er zoveel pijn op zit. Zoveel pijn uit het verleden, van verkrachting, van onderdrukking, van geweld, van corruptie. Al deze zware energieën klonteren als het ware aan elkaar vast.

Je zou kunnen zeggen dat Amiata en Bolsena, de berg en het meer, het mannelijke en het vrouwelijke, het krachtpunt is waar het hele land omheen draait. Het is eigenlijk het centrale middelpunt en bestuurt energetisch het hele schiereiland Italië. Door deze plekken vrij te maken en stap voor stap weer in het licht te zetten, kan het hele land zich ontwikkelen en verlichten. Er is een tijdspoort geopend tussen de tijd van de Etrusken en nu, waardoor dingen uit het verleden, oude wijsheid zich opnieuw kan manifesteren in de Italiaanse cultuur. Dit gaat dan specifiek over de verbinding met Moeder Aarde, maar ook de verbinding met de kosmos, het huwelijk tussen hemel en aarde.

Dit proces is nog niet voorbij, dit is nog niet over. Jullie hebben een stuk gedaan, zeg maar een trede van de trap, maar er staan nog volgende momenten te wachten, die van groot belang zijn in de ontwikkeling van Italië en van Europa.

Dit even als introductie. Zoals we begonnen, ging het over de strijd voor vrijheid en deze strijd, die jullie in jezelf zijn aangegaan en nog steeds verder volvoeren, om strijders van het licht te worden en daarin jezelf te scherpen en jezelf te bevestigen, te bekrachtigen.

Zijn er nog specifieke vragen om het voor jezelf rond te maken?’

Wat is de volgende stap?

‘Het enige wat ik zie is het getal negen, iets van negen personen of… drie maal drie. Drie maal drie is negen, ieder zingt zijn eigen lied, drie maal drie is negen. Het heeft iets te maken met de hele constellatie rond dat meer. Alsof er een aantal mensen gepositioneerd moet worden om te zorgen dat dat hele ding open kan.’

Mijn gevoel is dat we om het meer op verschillende plekken iets moeten doen.

‘Ja, drie plekken, drie keer drie, het is alsof we ze open moeten draaien. Maar het slot is eraf. Dat is in ieder geval gebeurd.’

Ik heb nog een vraag: wat is goed voor nu? Maar ik kreeg direct het antwoord: veel water en spoelen, schoonmaken. Water neemt die zware energie weer weg. Het zorgt ervoor dat je weer gedragen wordt, dat je mee kan stromen, dat alles uit je systeem kan gaan. Je moet jezelf reinigen na energetisch werk en het is heel belangrijk dat je dat gedegen en grondig doet, dus dat je veel water door en over je heen laat stromen, zodat je weer jezelf kan openen, bijvoorbeeld in bad gaan of zwemmen.

‘Laat je niet ontmoedigen. Op deze weg zijn de uitdagingen groot en de verleiding om het op te geven navenant. Blijf vasthouden aan de hoop, de kracht van de hoop die je altijd weer doorleidt naar de volgende stap. Ook al is het licht misschien maar klein wat je voor je ziet, toch is dat de aanwijzing om weer verder te gaan.

Wat er vooral is vrijgemaakt, zijn die drie aspecten spiritualiteit, seksualiteit en creativiteit. Om die driehoek gaat het. Dat is namelijk wat het meeste onder druk is gezet door de katholieke kerk, door het hele systeem en dat wordt nu nog steeds onder druk gezet door de regering. Die probeert mensen in die drie krachten vast te zetten. De kunstenaars worden niet meer vrij gegeven, seks mag niet meer, wordt gecorrumpeerd, en spirituatliteit wordt ook helemaal de kop ingedrukt. Het gaat erom die weer te eren en weer een juiste plek te geven in de wereld.

Jullie zijn gezegend. Neem genoeg tijd en rust om van de reis te bekomen, tot de volgende stap. Ciao.’

[travelers-map maxzoom=18 init_maxzoom=10 centered_on_this=true cats=Doorgaves post_types=post]