22.01 SPANJE, Malaga, Maria Magdalena in Andalucia 1

Maria Magdalena: ‘Kijk voorbij de buitenkant. Aan de oppervlakte zie je een cultuur, een manier van mens-zijn, die puur op materie is gericht. Maar jullie reis gaat over een diepere laag van bewustzijn waarbij je voorbij de vorm kijkt, omdat jullie gaan werken met het grid van de aarde, om hier balans te brengen in de verstoring die er ooit ontstaan is tussen christendom en islam en jodendom.

Daarvoor wil ik je vragen de aanwijzingen of tekens te volgen, de synchroniciteit, zodat je in een dieper bewustzijn komt. Zowel een dieper bewustzijn van jullie zelf – want deze reis gaat ook over het opheffen van een aantal blokkades in je eigen lichaam, waardoor er meer energie door je heen stroomt naar de aarde toe, je nog meer geankerd raakt in die Christusenergie.

Dus stel je neutraal en open op. Laat de tekens en energie op je inwerken en vertrouw onze leiding daarin. Want pas door je over te geven aan die hogere leiding, de stem van je hart, word je ontvankelijk voor de signalen op je pad en kun je steeds meer jezelf openen. Maar daarmee openen jullie ook het collectieve veld. Dit is specifiek een werk wat jullie gedrieën doen.

(Ik zie een soort geometrie, die 3 vermenigvuldigt zich de hele tijd waardoor het openklapt. De 3 opent zich naar de ene kant toe, naar de andere kant toe, een soort piramide die zich openvouwt.)

Ja, want zodra jullie in verbinding zijn, kan de vierde zich tonen. De vier is eigenlijk de verbinding tussen de drie. Waar drie in mijn naam aanwezig zijn, ben ik aanwezig, het Christusprincipe, wat zowel Jezus als ik droegen. Het is het ongeziene kind, datgene wat nog niet zichtbaar is in de wereld maar weer geboren wil worden. Je moet als het ware een andere taal gaan spreken, de taal van het hart volgen, en je niet laten afleiden door de taal van de mind of de taal van het verlangen, de lust, de materie. Wees gezegend op deze reis en weet dat wij met jullie zijn en dat je slechts het pad hoeft te volgen. Maar dat vraagt vol bewustzijn, volle aanwezigheid en open communicatie over alles wat er in je plaatsvindt. Dus wees niet bang om te delen wat er in je is, of dat nou licht is of donker, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat het in verbinding wordt gebracht zodat het kan gaan stromen. Want alles is een ingang tot die diepere laag. En jullie zijn in deze twee weken steeds naar een dieper niveau van bewustzijn gegaan om af te dalen in het grid van Spanje en ook af te dalen in een soort van interstellair grid, een opening, een star gate, waarin energie van buiten de aarde naar de aarde toe kan stromen. Dat is ook een geboortemoment en het duurt niet lang meer voordat de vliezen breken en die energie volledig naar de aarde toe kan bewegen.

Houd je positie alle drie. Ga niet mee in andermans beweging, maar aanschouw de ander. Blijf in verbinding maar houd je eigen plek, eer je eigen plaats. Want alleen dan kan de poort volledig openen, wees gezegend op deze reis.’

(13/07/2016)

[travelers-map maxzoom=18 init_maxzoom=10 centered_on_this=true cats=Doorgaves post_types=post]