22.23 SPANJE, Jaen, Geboorte van het nieuwe

‘Als alles gezegd is, als alles gedaan is, als de laatste punt is gezet, kan het nieuwe zich ontvouwen. Niet door groteske gebaren, want die behoren tot het oude. Het nieuwe openbaart zich als een zaadje, als iets kleins, als een baby, die in een stal geboren wordt in alle eenvoud. Zo is ook jullie werk begonnen. In tenten op plekken op de wereld, om simpelweg samen te komen en je te verbinden met de heilige geest, met de spirit. De ziel die als de wind in je oor fluistert en die het nieuwe aankondigt.

Jullie zijn verbonden met een groot netwerk van vele zielen die allemaal aan hetzelfde bouwen, die allemaal de roep van de aankondiging hebben gehoord. Een nieuwe fase begint van het werk dat jullie doen in verbondenheid, ‘Eendracht maakt Macht’… (lachje) Ik hoor ‘jullie zijn de nieuwe sjamanen, The Elders, die het pad aangeven voor de vele mensen die hierna komen. Ga en wees gezegend.

Zijn er nog vragen?’

Wat hebben we in Madrid gedaan?

‘Jullie hebben als het ware de kroon op het werk gezet, de punt aan het einde van de zin. Het slotakkoord van zoveel jaren werk hier in Spanje en daarvoor, en daarmee is eigenlijk het vrouwelijke opnieuw geïnstalleerd. Het vrouwelijke dat nu even krachtig is als het oude patriarchale. Die twee staan nu recht tegenover elkaar. De ene symboliseert het nieuwe en de ander symboliseert het oude. Het heeft tijden geduurd voor dat goddelijke vrouwelijke zich kon manifesteren in de wereld. Maar nu heeft het een soort kracht bereikt die niet meer tegen te houden is.

Dat wil niet zeggen dat het mannelijke verkeerd is, maar het gaat over het oude patriarchale dat niet meer dient. Dus het nieuwe mannelijke zal verrijzen naast het vrouwelijke. De kennis van Montezuma is nu verspreid, is nu beschikbaar voor zoveel jonge mensen, is niet meer opgesloten, en is door jullie ritueel in de gouden kapel volledig beschikbaar in de Akasha kronieken.

Doe geen moeite het allemaal te begrijpen. Het wordt vanzelf duidelijk in de komende dagen en jaren. Dan pas zul je de grootsheid en de reikwijdte zien van het werk dat je gedaan hebt. Geniet en neem rust.’

(14/07/2018, voor de kathedraal van Jaén)

[travelers-map maxzoom=18 init_maxzoom=10 centered_on_this=true cats=Doorgaves post_types=post]